Viran puolesta ja palkkaa vastaan – Siunatut aloitteet

Pellontakuisen kunnan valtuuston kokouksessa 25.2.2019 § 7 annetaan tiedoksi edellisen vuoden valtuustoaloitteet. Valtuusto merkitsee tiedokseen vuodelta 2018 seuraavat kolme aloitetta:

Aloite Petoeläinten huomioonottamiseksi koulukuljetuksia järjestettäessä. Julmaperän kyläyhdistyksen aloite, jätetty 1.8.2018

Pellontakuisen Opinpolkulautakunta käsitteli aloitteen syyskuun kokouksessaan 20.9.2018. Koulukuljetusperiaatteisiin tehtiin seuraavat muutokset ja tarkennukset:

Petoeläimiä, joiden esiintyminen koulumatkalla ei oikeutta kuljetukseen:

kissa, haukka, lumikko. Poikkeuksena Peltosen kissa, joka on hullu.

Petoeläimet, joiden esiintyminen oikeuttaa kuljetukseen:

karhu, ilves, yli kolmen suden lauma ynnä muut verenhimoiset tai olemukseltaan lapsen kehitystasoon nähden uhkaaviksi katsottavat keski- ja isokokoiset eläimet, myös kasviksia syövät

Poikkeuksena petokuljetusperiaatteisiin valtuusto haluaa korostaa Pupuharjun Metsästys- ja Kalastuskoulun oppilaiden oikeutta kulkea koulumatkansa jalan. Koulutie tulee nähdä oppimisympäristönä ja jokainen kohtaaminen mahdollisuutena oppia. Oppilaiden tulee toimittaa koulumatkan aikana tapahtuneet kaatonsa koulun kansliaan suoritusmerkinnän saamiseksi.

Aloite kunnanjohtajan erehtymättömyydestä. Pellontakuisten kunnanvaltuuston takarivin tukiyhdistyksen aloite, jätetty 2.10.2018

Valtuusto käsitteli aloitteen kiireellisenä ylimääräisessä kokouksessaan 7.10.2018. Aloite hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin tarkennuksin:

  1. Kunnanjohtaja saa ja voi erehtyä vuosilomallaan
  2. Kunnanjohtaja saa ja voi erehtyä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä, mikäli hän ei ole virantoimituksessa ja on siitä erikseen informoinut kunnan johtoryhmää ja kunnanhallitusta
  3. Erehtymättömyys ei koske kunnanjohtajan sijaisena toimivaa virkamiestä alle 3 kuukauden mittaisissa sijaisuuksissa

Aloite Pellontakuisen kunnan julistamiseksi Vinku-kunnaksi. Keskuspuiston kauppakamarin ja Kaavoituksen ystävät ry:n aloite, jätetty 27.11.2018. Kunnanhallitus käsitteli aloitteen puurojuhlassaan 13.12.2018. Kunnanhallitus ei näe syytä liittyä Vinku-kuntien verkostoon. Perusteena päätökselle olivat seuraavat seikat:

  1. Pellontakuisten kunnan vinku-päästöt ovat valtakunnallisesti keskimääräistä tasoa
  2. Kuntastrategian mukaisesti kunnan tuottamilla palveluilla pyritään vähentämään vinku-päästöjä
  3. Kuntalaisten perustuslaillinen oikeus vinku-päästöihin toteutuu jo nyt

Valtuusto merkitsi asiat tiedokseen, sillä lisäyksellä, että Pupuharjun ala-asteen lajitunnistuksessa tulisi hyödyntää kunnanjohtajan erehtymättömyyttä turhien vinku-päästöjen ehkäisemiseksi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

”Viran puolesta ja palkkaa vastaan” kolumnistimme LiisaN työskentelee erään pirkanmaalaisen kunnan sivistystoimen hallinnossa. Hän tykkää sekä kokeilla että suunnitella ja heittäytyä virkamiehen arjesta kohti luovaa ja tutkivaa elämää ja arjen havainnointia.

Jätä kommenttisi