Vieraskynä – Sinä et ole CV

Työnhaun tärkeimmät dokumentit ovat tunnetusti työhakemuskirje ja CV sekä nykyisin myös LinkedIn-profiili. Mutta huomaa tämä: on tärkeää, että varmistat, ettei laatimasi CV ala liiaksi ohjata näkemystäsi siitä, mikä on sinulle työelämässä mahdollista ja mikä ei. Kyseisen paperin merkityksestä huolimatta on syytä muistaa, että se on kuitenkin vain noin 1-2 sivun mittainen hetkellinen tulkinta saavutuksistasi ja se sisältää vain rajatun näkökulman siihen, millaisia ominaisuuksia sinulla on tai kuka sinä olet.

CV:tä kirjoittaessasi katsot elämääsi tietyn linssin läpi luodaksesi loogisen  –   tai ainakin loogiselta vaikuttavan – jatkumon opinnoistasi, työtehtävistäsi sekä mahdollisesti muista työtehtävän kannalta relevanteista tehtävistä ja harrastuksista.  CV:tä voisikin verrata valokuvaan. Kohdistat zoomin elämääsi tietyllä hetkellä, tietystä näkökulmasta. Maltillinen ”kuvankäsittelykin” on sallittua, kunhan aitous säilyy. Eikä tässä ole nyt kyse profiilikuvasta vaan siitä, että CV:ssä on hyvä korostaa työtehtävän kannalta tärkeitä asioita, jolloin kaiken mahdollisen ei tarvitse olla kerralla näkyvissä.  Jotain toista työtehtävää hakiessasi CV:si voi olla monin tavoin erilainen, kunhan antamasi faktat pitävät paikkansa.

Koska CV on aina tiettyä tarkoitusta (esim. tiettyä työpaikkaa) varten tehty yhteenveto, ilouutinen on se, että sen teossa, kuten elämässäkin, on todellisuudessa reippaasti liikkumavaraa. Ei ole olemassa yhtä, oikeanlaista CV:tä, vaan rajaton määrä erilaisia mahdollisuuksia eri tarkoituksia varten.  Alla kuitenkin näkökulmia asioihin, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos haluat CV:n osalta erottua kymmenien muiden samaa työpaikkaa hakevien joukosta.

Profiili

Ansioluettelon alkuun tulevaa profiilitekstiä tai omaa esittelyä kirjoittaessasi sinun kannattaa miettiä, millaisen kuvan itsestäsi ihmisenä toivot välittyvän mahdolliselle tulevalle työnantajallesi. Astu mielessäsi hetkeksi sinua rekrytoivan henkilön saappaisiin. Mikä tekisi juuri sinusta loistavan valinnan kyseiseen pestiin? Tässä on mahdollisuutesi erottautua muista hakijoista, joilla on samantapainen tausta kuin sinulla. Jos olet oikeasti innostunut työstä, jota haet, CV:n profiili on paikka, jossa se saa näkyä vähintään rivien välissä. Entä mitä ovat juuri tuon työn kannalta olennaisimmat vahvuutesi? Sekä CV:tä että hakemuskirjettä kirjoittaessasi voit myös kysyä itseltäsi: ”Miksi juuri minun hakemukseeni kannattaa paneutua?”. Välittyykö tämä myös rekrytoijalle? Pyri kertomaan itsestäsi ja taustastasi mahdollisimman kiinnostavasti.

Painotus

Toisinaan näkee liian täyteen ahdettuja CV:itä, joista on vaikea nopeasti poimia olennaisimmat asiat. Rekrytoijalla saattaa kuitenkin olla käytettävissään vain hyvin vähän aikaa yksittäisten hakemusten läpikäymiseen karsintavaiheessa. CV:n muokattavuutta kannattaa hyödyntää siinä, mitä asioita painotat kutakin työpaikkaa hakiessasi. Mitä CV:stäsi välittyy nopealla silmäyksellä? Hyvä CV auttaa rekrytoijaa kiinnittämään huomiota haettavan tehtävän kannalta tärkeimpiin seikkoihin.

Kokonaisuus

Opintotaustan, kertyneen työkokemuksen ja ominaisuuksiesi lisäksi tekemäsi CV kertoo myös kyvystäsi jäsentää asioita sellaiseen muotoon, että rekrytoija voi päätellä, olisitko sinä mahdollisesti oikea valinta avoinna olevaan tehtävään. Kyseessä on siis tietystä näkökulmasta esitetty, sinua ja osaamistasi koskeva jäsennelty kokonaisuus, joka auttaa rekrytoijaa tunnistamaan tehtävän kannalta potentiaalisimmat ja mahdollisesti myös työhaastatteluun kutsuttavat hakijat.

Parhaimmillaan CV:stä ja työhakemuskirjeestä välittyy aito kiinnostus ja jopa innostus haettavaa tehtävää kohtaan. Tavoittele siis tehtäviä, jotka ovat arvojesi mukaisia ja jotka saavat sinut aidosti innostumaan. Silloin on todennäköistä, että kiinnostuksesi välittyy myös hakemuksestasi ja todennäköisesti myös viihdyt uudessa työpaikassa pidempään, mikäli saat tuon haluamasi työn. Panosta CV:ssä selkeyteen ja luettavuuteen, mutta ole silti rohkeasti omanlaisesi! Muista myös, että opintotaustan ja kertyneen työkokemuksen lisäksi tärkeää on todellinen motivaatio sekä halu oppia uutta ja kehittyä.

Kirjoittaja: ”Olen uravalmentaja Anna Rossi. Autan työurallaan risteyskohdassa olevia löytämään itselleen oikean suunnan. Kyseeseen voi tulla alanvaihto, uuden työnkuvan muotoutuminen tai uusien opintojen aloittaminen. Sparraan valmennuksiin osallistujia myös käytännön työnhaussa, kuten toimivan CV:n ja työhakemuksen laatimisessa sekä työhaastatteluun valmistautumisessa. Parasta työssäni on, kun saan auttaa ja rohkaista ihmisiä kulkemaan omannäköistään polkua työelämässä.”

Lisätietoja ja hakeutuminen Annan uravalmennukseen: https://www.uusivisio.fi

Jätä kommenttisi