Vieraskynä – Mentoroinnista hyötyvät molemmat sekä mentoroitava että mentori itse

Mentoroinnin kautta voi saada apua ja näkökulmia monenlaisiin tilanteisiin esimerkiksi ns.  ”pattitilanteeseen” yrittämisessä tai  omaan elämään liittyvään tilanteeseen, joka pohdituttaa tai johon kaipaa ulkopuolisen näkemystä.

Näin kävi myös puutarhayritystä pyörittävälle Teemu Nikkaselle. Nikkanen sai apua oman yrityksensä vaikeaan tilanteeseen  Naisten Pankin perustajajäsen Satu Mehtälältä lähes vuoden ajan. Mehtälä päätti auttaa yritteliästä oman kylän poikaa vaikeassa tilanteessa opettamalla Teemulle taloutta ja juridiikkaa ”pro bono -periaatteella” eli ilman maksua. Tämä on hieno esimerkki miten vankan kokemuksen omaava mentori voi auttaa nuorta yrittäjää vaikeassa tilanteessa niissä asioissa missä hänellä itsellä on vankka kokemus kertynyt vuosien kuluessa. Linkki HS:n juttuun: https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000007657474.html

Mentorointi on yleistynyt huimasti, koska siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Lisäksi mentorointi tuo hyvän mielen molemmille. Mentorointi on vanha tapa siirtää tietoa toiselle. Mentoroinniksi voidaan sanoa ennen aikaan  työelämässä ollutta mestari -ja kisälli -mallia. Nykypäivänä työelämässä tapahtuva mentorointi on enemmän keskusteluapua ja sparrausta. Mentoroinnin avulla voidaan myös siirtää hiljaista tietoa työpaikoilla kokeneilta osaajilta nuoremmille. Näin saadaan siirrettyä hiljaista tietoa eteenpäin ja osaaminen säilyy yrityksessä.

Mentorointi perustuu tavallisesti kahden henkilön, mentorin ja mentoroitavan eli aktorin henkilökohtaiseen luottamukselliseen keskustelun ja tapaamiseen tai mentoriryhmän tapaamiseen. Mentori voi siis siirtää oman elämänkokemuksensa ja tietonsa mentoroitavalle ja auttaa tätä pohtimaan tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. Mentoroinnissa mentori voi myös tarjota suoria neuvoja aktorille, mutta pääpaino on kysymyksillä ei neuvoilla.

Mitä ominaisuuksia mentorilta vaaditaan?

Kokemusta ja halua jakaa kokemusta eteenpäin. Mentorilla on hyvä olla myös hyvä itsetunto ja kuuntelemisen taito. Mentori on se kriittisesti asioita katsova ”ystävä”, joka uskaltaa kysyä kysymyksiä ja haastaa mentoroitavaa, jota muut eivät ehkä tohdi tehdä. Mentori ei kuitenkaan aja mentoroitavaa nurkkaan kysymyksillään, vaan luottaa ja uskoo mentoroitavaan. Hän välittää mentoroitavasta aidosti. Tavoitteet mentoroinnille asettaa aina aktori.

Miksi mentorointi voi olla niin kiehtovaa?

Mentoroinnissa mentorin tehdessä kysymyksiä, kyseenalaistaessaan asioita aktorille, hän samalla peilaa kysymyksiä omaan tilanteeseensa, uraansa  tai yrityksensä tilanteeseen, hyötyen näin myös itse mentoroinnista. Mentoroinnissa mentori oppii kuuntelemaan toista ja olemaan aidosti läsnä, saaden näin välineitä oman johtamisen kehittämiseen.

Mentorointi periaatteella voidaan myös toteuttaa sparraavia luottamuksellisia keskusteluista yritysten vetäjien, toimitusjohtajien tai kollegoiden kesken vaihtaen ajatuksia ja näkemyksiä asioista.

Summa sumaarum –  mentori haastaa, kyseenalaistaa, kuuntelee, on läsnä, kannustaa ja rohkaisee ajattelemaan eri tavoin ja kokeilemaan uusia valintoja rohkeasti sekä auttaa aktoria sanallistamaan omaa osaamistaan.

Antoisia hetkiä mentoroinnin merkeissä!

Salme Kortelainen

Calmen HR-palvelut

https://www.calmen.fi/

Jätä kommenttisi