Vieraskynä – Arvonlisäveron abc

Arvonlisävero on yleinen, kaikkeen kulutukseen kohdistuva välillinen vero. Sinänsä ihan järkevä veron muoto, mitä enemmän kulutan luontoa ja yhteiskuntaa, sitä enemmän kuluttajana maksan veroa. Elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset keräävät veron kuluttajilta ja tilittävät sen eteenpäin. Eli yritykset eivät maksa arvonlisäveroa vaan ainoastaan tilittävät sen eteenpäin verottajalle. Veronsaajana on valtio.

 

Arvonlisävero koskee vain Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvaa toimintaa. Veron periaatteena on toimia kulutusverona. Se minkä maan alueella palvelu tai hyödyke kulutetaan, sen maan arvonlisäveron säännöksiä noudatetaan.

 

Arvonlisävero on kaikkein kehittynein muoto kulutusverosta ja se perustuu Euroopan Unionin kuudenteen direktiiviin.

 

Direktiivin yleisperiaatteena on se, että kullakin jäsenvaltiolla on käytössään yksi pysyvä arvonlisäveroprosentti, joka saa olla yli 15 prosenttia. Lisäksi direktiivissä sanotaan, että jäsenvaltiolla saa olla korkeintaan kaksi alhaisempaa arvonlisäveroprosenttia.

 

Suomen arvonlisäverolaki astui voimaan kun olimme liittymässä Euroopan unioniin. Laki tuli voimaan kesällä 1994 ja samalla kumottiin aikaisempi liikevaihtoverolaki.

 

Vero vyörytetään lopulliseen myyntihintaan sisällytettäväksi niin, että vaihdantaketjussa myyjänä oleva yritys lisää tilitettävän veron määrän oman katteensa päälle.

 

Vero lisätään tuotteen myyntihinnan arvoon! Tästä muodostuu myös veron nimi eli arvoon lisättävä vero. Arvonlisävero ei kuitenkaan kertaannu vaan myyjä saa vähentää hankkimansa hyödykkeen sisältämän veron myydyn tuotteen verosta.

 

Verokannan osoittama lisäosuus tilitetään valtiolle itsekontrolloidusti kuukausittain. Tällä menettelyllä vero vyörytetään lopulliseksi kuluttajan maksettavaksi, jolla ei ole vähennysoikeutta veroon nähden.

 

Toisin sanoen välillinen verotus kohdistetaan lopulliseen kuluttajaan ja verotus tapahtuu hyödykkeen tai palvelun kulutuksen asteen perusteella. Lopullinen kuluttaja voi olla luonnollinen henkilö tai ei-arvonlisäveron alaista toimintaa harjoittava yritys tai yhteisö esimerkiksi yleishyödyllinen yhdistys.

 

Tämän päivän Vieraskynän kirjoittaja Juha Siikavuo on HT-tilintarkastaja, yrittäjä, kouluttaja ja verotusasiantuntija. Juha on kirjoittanut KasvuStoorin blogiin myös aiemmin, lisää hänen ajatuksiaan verotuksesta voi lukea täältä 

 

Jätä kommenttisi