Ajatuksia verotuksesta – Vieraskynä

Yrittäminen on kivaa, vaikka sitä sanotaan rankaksi lajiksi. Eikä syyttä!

Monet kanssaihmiset ovat ihmetelleet kuinka olen uskaltanut ruveta yrittäjäksi, verottajahan vie aina kaiken! Ja mitä sitten tehdään, kun verottaja on vienyt kaiken ja tulee konkurssi!

 

Viekö se kaiken?

Ja tuleeko konkurssi?

 

Ei. Jos ja kun yrittäjä myy omaa aikaa tai erilaisia hyödykkeitä kevyellä organisaatiolla, ei siinä ole verotuksen kannalta mitään pelättävää, riski on myynnissä ja markkinoiden kysynnässä sekä tuotteen/palvelun oikeassa hinnoittelussa. Rikastumisessa on riskinsä ja vaaransa.

Jos yrittäjä muistaa hoitaa suhteet verottajaa kohtaan oikein ajallaan ja korrektisti, ei verottajan suunnalta ole tulossa mitään riskiä tai uhkaa. Konkurssiriskiäkään ei ole, eikä sitä tarvitse ensimmäiseksi pelätä. Kukaan ei vie ”kaikkea”.

Kuka vie ja kuka on kiinnostunut yrittäjän vanhoista kuluneista kalusteista, ikivanhasta tietokoneesta tai kännykästä!

Ei kukaan ja kaikkein viimeisenä verottaja.

Rahoittajat ovat ehkä niistä edes muodon vuoksi hieman kiinnostuneempia kuin kukaan muu!

Verottajaa ei siis kannata pelätä. Vero on jälkijättöinen ja aina tekemisen seuraus, ei sen syy.

 

Mistä on kyse?

Verotuksen järjestelmässä käytetään kahta yläkäsitettä välitön ja välillinen verotus.

Välitön verotus kohdistuu suoraan tuloina saatuihin ansioihin tai yritystoiminnan vuosittaiseen verotettavaan tulokseen. Eli vain toiminnan voitosta yritys maksaa veron, tappiollista tulosta ei veroteta.

Yritys laskee veron hyvin pitkälle itsenäisesti eli kyseessä on ”itseverotus”.  Verotettavan tulon laskeminen perustuu pääasiassa tilinpäätökseen, vaikka kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien johdosta verotettava tulo saattaa poiketa tilinpäätöksen tuloksesta. Yritys ilmoittaa ja maksaa veron lasketusta tuloksesta oma-aloitteisesti määräajan sisällä.

 

Välillinen verotus kohdistuu kulutuksen tai omistamisen verottamiseen, suurimpana verolajina on arvonlisävero. Muita välillisiä veroja ja maksuja ovat esimerkiksi kiinteistö-, energia-, jätemaksut, polttoainevero, alkoholivero sekä muut erilaiset haittaverot. Omistamista verotetaan esimerkiksi autoveron, varainsiirtoveron ja jopa koiraveron muodoissa.

Yritykset eivät maksa arvonlisäveroa vaan ne keräävät veron asiakkailtaan ja tilittää sen eteenpäin veronsaajalle.

Lopulta, mitä enemmän maksatte välitöntä veroa, sitä paremmin teillä on viime vuosina mennyt.

Ja mitä enemmän tilitätte arvonlisäveroa, sitä paremmin teillä menee juuri nyt. Eli verotus on kivaa, kun myös sen perusteella voidaan arvioida yrityksen menestyksen tekijöitä.

 

Jätä kommenttisi