Mistä rakentuu hyvä yhteistyö tekemisessä?

Yhteistyötä on tullut elämän aikana tehtyä. On ollut yhteisiä yrityksiä, yhteisiä projekteja, tuotteita, palveluita ja milloin mitäkin. Korona on vaikeuttanut valtavasti monen yrityksen toimintaa. Tästä lähdin miettimään voisiko voimien yhdistäminen auttaa yrittäjiä. Aainakin jaksamiseen se voisi monella vaikutta. Tästä innostuneena päätin avata kokemuksesta yhteistyön toimivuutta ja kuinka rakennetaan hyvää yhteistötä. Missä taas on yhteistyön sudenkuopat.

Hyvän yhteistyön rakentaminen ihmisten välille erilaisessa tekemisessä edellyttää halua toimia yhdessä. Yhteistyötä ei ole se että tehdään vain jotain, vaan yhteistyökumppaneilla pitää olla oikeasti halua tehdä yhdessä. Heidän on oltava innostuneita ja halukkaita puhaltamaan yhteiseen pussiin, eikä omaan pussiin. Tämä on yksi yhteistyön tärkeimpiä asioita.

Yhteistyössä pitää olla usko siihen, että yhdessä olemme enemmän. Saamme synnytettyä jotain enemmän kuin yksin yrittämällä. Tässä ei ole voittajia ja häviäjiä vaan yhteinen hyvä. Siihen yhteiseen hyvään, tavoitteeseen, onnistumiseen on kaikkien yhteistyötä tekevien osallistuttava täysillä. Muuten siitä ei synny avointa, rehellistä ja kehittävää yhteistyötä. Yhteistyössä ratkaisut ja tekemiset syntyvät yhteisen ajattelun kautta. Ratkaisut tehdään yhdessä ja niiden takana seistaan yhdessä. Syyttelyä ratkaisuista tulee helposti, jos ei puhalleta yhteiseen pussiin.

Erittäin monesti aloitetaan innokkaasti yhdessä, mutta kun työtä onkin tehtävä enemmän kuin on ajateltu, saattaa käydä niin että toinen (tai joku) ei enää innostukaan panostamaan samalla tavalla ja silloin yhteistyötä alkaa pudota hiljalleen pohja pois. Tässä tilanteessa alkaa toinen tai toiset tehdä enemmän ja korvata hiipujan panosta. Tilanne muuttuu epätasapainoiseksi ja se alkaa näkyä. Pahimmallaan se menee siihen että toinen tai muut tekevät ja joku alkaa hiljalleen vain roikkua mukana.

Yhteinen tavoite, onko se tärkeä?

Kyllä on! Tavoitteen tai tavoitteiden tulee olla yhteinen. Sen on oltava sellainen, että sillä on merkitystä kummallekin tai kaikille mukana olijoille. Sen on oltava sellainen, että sen eteen ollaan yhdessä valmiita tekemään töitä. Moni asia menee eteenpäin, innostaa, kasvaa ja kehittyy yhdessä tekemällä. Tavoitteet kannattaa sopia yhdessä ja aina kun joku tavoite saavutetaan, mietitään mitä seuraavaksi. Asetetaan selkeät yhteiset tavoitteet ja niille deadlinet. Jaetaan tehtävät ja sovitaan kuinka käydään läpi tehdyt asiat. Tai otetaanko joku sovellus käyttöön, jonne laitetaan tilanne ja tekemiset.

Tarvitaan luottamusta. Ilman sitä ei rakennu hyvää ja toimivaa yhteistyötä. Luottamuksen pitää olla sellaista, että ei tarvitse miettiä tekeekö toinen tai toiset, kuka nyt ottaa vastuun, milloin tekee? Sen pitää olla sellaista luottamusta, että kumpikin (tai kaikki) tietää toisen hoitavan osuutensa. Yhteinen yritys esimerkiksi rakentuu erinoimaisesti kun jokainen tekee oman osansa. Vahvuudet otetaan huomioon sekä myös innostus. Tehtävät ja erilaiset tekemiset jaetaan yhdessä sen mukaan kuka on parhain tekemään sitä kyseistä tehtävää. Otetaan myös huomioon kenellä on siihen kiinnostus ja innostus. Uskalletaan luottaa siihen, että tehtävän saanut hoitaa homman. Arvostetaan kumppaneiden osaamista ja heidän tekemistään. Uskalletaan myös pyytää toisten apua, jos ei joku pystykään hoitamaan hommaa. Eikä häntä osoiteta sormella, vaan autetaan tilanteessa. Uskalletaan olla avoimia ja rehellisiä tekemisessä.

Yrittäjyydessä yhteistyöstä saattaa olla paljon hyötyä

Yhteistyöprojektien myötä voi moni asia mennä huimasti eteenpäin. Moni yrittäjä on aika yksin ajatustensa kanssa. Yhdessä tekeminen, joko yhteisellä yrityksellä tai vain yhteisellä projektilla, voi olla huomattavasti antoisampaa kuin yksin puurtaminen. Ideoinnissa hyödytään aina kun on enemmän kuin yhdet aivot. Ajatuksia ja uuden kehittämistä voidaan palloitella, jota kautta asia menee eteenpäin sekä kehittyy koko ajan. Työtehtäviä pystytään jakamaan saaden aikaa tärkeille tehtäville paremmin. Kun toinen hyytyy, toinen tai toiset tsemppaa. Kun toisen innostus sammuu, toinen syttyttää uuden paljon tekemiseen.

Pelisäännöt on oltava selkeät varsinkin yhteisessä yrityksessä

Pelisäännöt yhteiselle tekemiselle on tehtävä heti alusta ja selkeästi. Laadittava mielellään kirjallisesti. Kummankin tai kaikkien osapuolten tulisi hyväksyä ne ja sitoutua niihin. Yhdessä on hyvä miettiä mihin kaikkiin asioihin pelisääntöjä tarvitaan. Ei pidä vähätellä esimerkiksi työpanoksen tuntimäärää. Kannattaa sopia selkeä pelisääntö paljonko osapuolet tekevät ja mitä jos ei aika riitäkään tehdä, niin kuinka korvaa oman panoksensa. Miten tehdään päätöksiä, kuka tekee ja milloin. Eli periaatteessa kaikki ne asiat, joista voi tulla epäselvyyksiä. Siltikin niitä saattaa tulla, mutta ainakin vähemmän.

Yhteistyön sudenkuopat? Mitä ne ovat

Ainakin ne pelisäännöt. Jos niitä ei ole sovittu riittävän hyvin, voi monesta asiasta muodostua sudenkuoppa yhteistyölle matkan varrella. Voi myös olla että jollain osapuolella on epärealistinen kuva tavoitteiden toteutumisesta tai aikamäärästä milloin voidaan saada jotain valmista. Tämä on hyvin tärkeä asia myös. Osapuolilla voi olla erilaisia ajatuksia tästä, ja jos jollain on epärealistinen ajatus, niin se tuottaa varmasti haasteita. Onko siis kaikki ymmärtäneet oikeasti mihin on yhdessä lähdetty, ja kuinka pitkään se saattaa kestää.

Lisäksi yllä mainitsemani asiat ovat käänteisesti sudenkuoppia eli

  1. Ei pelata oikeasti yhteiseen pussiin
  2. Ei luoteta yhteistyökumppaniin
  3. Ei olla rehellisiä osapuolille
  4. Aletaan hiljalleen tehdä osapuolilta salaa omia juttuja ja vähentää omaa panostaan
  5. Ei ole selkeää tehtävänjakoa
  6. Tavoitteet eivät ole selkeitä
  7. Viestintä osapuolten välillä ontuu
  8. Ei uskalleta kysyä

Nyt juuri ei tullut enempää mieleen, mutta olihan tuossa jo monta asiaa joihin ei kannata sortua. Yhteistyötä ei saa sormia napsauttamalla toimimaan, se pitää rakentaa. Siinä on kehityttävä. Sitä kautta saadaan pitkään jatkuva ja antoisa yhteistyö.

Yhteistyössä on aina kuitenkin voimaa ja se pitää kanavoida tekemiseen!

Kun yhteistyöhön lisätään ripaus kummaltakin luovuutta ja sirotellaan päälle kummankin rohkeutta, ehkä vähän uskallusta hullutteluunkin, niin saadaan erinomainen keitos. Tästä syntyy hyvä yhteistyö.

IHANAA VAPPPUA!

Jätä kommenttisi