Kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehittäminen – Vieraskynä

Kun urheilija on hyvässä kunnossa, tulosta syntyy. Kunnon heiketessä tuloksetkin huonontuvat. Yritystoimintaa voi verrata monella tasolla urheiluun. Urheilua voi harrastaa vain omaksi ilokseen tai sitten kilpailla tosissaan ja tavoitteellisesti. Pienyrittäjille yrittäjyys on tapa työllistää itsensä, harjoittaa omaa ammattiaan ja toisinaan, ainoa keino elannon hankkimiseen. Pienenkin yrittäjän menestyminen edellyttää liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä, oppimista, harjoittelua ja kovaa työtä.

Urheilussa laaditaan pitkän tähtäimen tavoitteet ja välitavoitteet lopullisen unelman saavuttamiseksi. Yritys luo strategisessa kehittämistyössä polun ja toimintamallin miten unelma/visio on saavutettavissa. Sen mitä voi unelmoida, voi myös toteuttaa!

Tunnistamalla kilpailuetu, omat vahvuudet ja heikkoudet osataan kehittää oikeita asioita oikeaan aikaan. Yrityksen pitää tietää oma asema markkinoilla ja se, mihin kilpailijat ovat panostamassa.

Harjoittelu pitkäjänteisesti arjen tekemisen ohella on tärkeää. Urheilussa laaditaan kilpailukaudeksi harjoitusohjelma ja päivittäiset harjoitukset. Yrittäjän pidempi jakso voisi olla tilikausi tai neljännesvuosi, kvartaalit. Tulosten seuraaminen ”harjoituskaudella” antaa mahdollisuuden nopeisiin korjausliikkeisiin, jotta ei kuluteta energiaa vääriin asioihin.

 

Mitä kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehittäminen tarkoittaa?

Urheilijalle kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että kilpailijan nopeus, kestävyys, vahvuus, tekniset ominaisuudet, lepo, ravinto, henkinen kunto, talous ovat kunnossa ja tasapainossa. Työelämässä ja yrittämisessä vaaditaan hyviä tuloksia kiinnittämättä huomiota työtä tekevän kokonaisvaltaiseen tilanteeseen. Kun puhutaan yrittäjän jaksamisongelmista korjaavat toimenpiteet liittyvät lähinnä fyysiseen kuntoon, vaikka henkinen puoli on vähintään yhtä tärkeä. Liiketoiminnan menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokonaisvaltaista kehittämistä ennakoivasti.

Yrittäjän on tärkeää ymmärtää, että ilmenevät ongelmat ratkeavat ainoastaan toimintaa ja asenteita parantamalla. Myyntiin ja markkinointiin panostaminen tai brändin kirkastaminen eivät auta, jos toiminnan ytimessä on jotain perustavalla tavalla korjausta vailla. Uusien asiakkaiden hankinta, myynnin aktivointi tai uusien ideoiden edistäminen on hukkaan heitettyä työtä, jos yrityksen hinnoittelu, tuotteet, prosessit tai johtaminen eivät ole kunnossa. Tasapainoisessa kokonaistilanteessa kaikkien asioiden hoitaminen on helpompaa.

 

Miten käyttää aika hyödyllisesti?

Kehittäminen, opiskelu ja harjoittelu vaativat resursseja, joista aikaa ei tunnu löytyvän. Nopein tapa lisätä resursseja on vähentää sähläystä ja turhaa työtä. Oman ajankäytön pohtimiseen ja työn sujuvuuden kehittämiseen pitää ottaa aikaa säännöllisesti. Omaa osaamista ja tekemistä on kehitettävä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Parhaat tulokset saadaan, kun teoreettista tietoa ja kokemustietoa yhdistetään toisiinsa. Myös mentorointi ja valmennus ovat avuksi oman työn kehittämisessä. Jokaisen on otettava vastuu omasta elämästä, työstä ja osaamisestaan. On myös huolehdittava fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kunnosta.

 

Miksi yrityksen kehittäminen on tärkeää?

Urheilija tai joukkue, joka ei kehity tai menesty, ei ole kiinnostava urheilukentillä. Sama pätee yritystoimintaan. Yritys joka ei kehity, ei ole kiinnostava asiakkaiden silmissä ja markkinoilla. Paikalleen pysähtynyt yritys taantuu ja kilpailijat juoksevat ohi.

Huippu-urheilussa, kuten menestyvässä liiketoiminnassa on tärkeää, että toiminnan kehittämisen apuna on valmentaja, joka kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Osaava ja kokenut valmentaja pystyy tarjoamaan parhaan avun ja asiantuntemuksen unelmien saavuttamiseksi. Hyvä valmentaja tuo yritykseen innostusta, positiivista energiaa ja liiketoimintaosaamista mitoitettuna yrityksen resursseihin ja tarpeisiin.

 

Pia Nyman

Avaimet Menestykseen® verkkovalmennus konseptin kehittäjä, yritysneuvoja, valmentaja ja kirjanpitäjä yrityksessä Tilitoimisto Pia Nyman.

www.avaimet-menestykseen.fi

www.tili-pia.fi

 

Jätä kommenttisi