Vieraskynä – Yrittäjäidentiteetti rakentuu sen ympärille mihin keskityt

Sanotaan että varo mitä ajattelet, sillä se voi vielä toteutua. Yrittäjäidentiteetin rakentuminen lähtee omasta ajattelustasi. Identiteetti rakentuu sen ympärille mihin keskityt. Se muodostuu omista autenttisista lähtökohdistasi, siitä mihin uskot sekä millaisiksi määrittelet omat arvosi ja rajasi. Hyvällä yrittäjällä on usein joku ajovoima, korkeampi päämäärä minkä vuoksi asioita haluaa edistää tai saada muutosta aikaan.

Voimme valita mitä ajatuksia ruokimme, mitä puhumme ja mitä keskitymme tekemään. Elämä koostuu kerroksista, valitset itse mitkä niistä näet. Kaikki mitä teemme on valintoja, jotka kypsyvät ajatuksiemme pohjalta. Valinnat vievät meitä eteenpäin, täytyy vain päättää minne on menossa. Jos et päätä, olet helposti aina eksyksissä. Päätökset johtavat tekoihin, teoista tulee tapa, rutiini ja rituaali. Ne muodostavat lopulta identiteetin, sen mitä me olemme. Sinä päätät minkälaiselle pohjalle oma yrittäjyytesi rakentuu.

Kestävän yrittäjäidentiteetin rakentamiseksi sinun tulee ymmärtää itseäsi, lähtökohtiasi ja ympäröivää kulttuuria. Luovilla aloilla kestävä ja autenttinen yrittäjäidentiteetti rakentuu vahvan ammattitaitoidentiteetin ympärille. Luovan alan yrittäjän on ensin tärkeää tuntea itsensä luovana tekijänä, ymmärtää mikä on oma suunnittelija- tai taiteilijaidentiteetti. Sen jälkeen voi miettiä mihin haluaa yritystoiminnassa fokusoitua, minkä kokoista liiketoimintaa haluaa tavoitella ja millaisessa markkinakentässä tai kulttuurissa toimia. Kun tuntee hyvin oman kompetenssin, on helpompi miettiä mitä lähtee tarjoamaan ja kenelle. Voi helpommin hahmottaa mikä on oma asiakaskunta, omat yhteistyökumppanit, oma heimo, ja mistä ne löytyvät.

Tarvitaan tukeva yhteisö ja ympäristö, joka rohkaisee kehittymään ja kokeilemaan. Lapsen vahva identiteetti ja itsetunto muodostuu rakastavassa perheessa, jossa hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita. Samoin luova tekijä ja yrittäjä tarvitsee ympärilleen ne toiset luovat ammattilaiset, yrittäjät, yhteistyökumppanit ja asiakkaat jotka ovat kiinnostuneita juuri siitä mitä sinä teet.

Identiteettisi on sinun, mutta se näyttäytyy ulkopuolelle imagona jotta muutkin voisivat ymmärtää kuka olet. Se ilmentyy seuraavien asioiden kautta: itse työsi, ulkoinen olemuksesi, nimesi jolla esiinnyt sekä ihmiset joiden kanssa toimit. Kyse on oikean taajuuden löytämisestä. Millä taajuudella soit ja resonoit liiketoimintasi kannalta oikeille ihmisille? Tärkeintä on ymmärtää asiakaskuntasi, eli oman heimosi kaupallinen koodi, mitä ryhmäsi arvostaa ja mitä ei arvosta. On hyvä tietää mistä asioista asiakaskuntasi on kiinnostunut omien fyysisten tuotteidesi tai palvelutuotteidesi lisäksi. Olennaisen tärkeää on, että työtä tehdään oikealle kohderyhmälle. Siksi on tunnettava itsensä ja tuotteensa. Myötäelämisen taito, toisenlaisten ajattelutapojen ymmärtäminen ja toisen ihmisen tarpeiden ymmärtäminen on hyvän lopputuloksen lähtökohta.

Usein taiteilijaidentiteetti on nähty poissulkevana yrittäjäidentiteetille, vaikka taiteilija tekee usein työtään yrittäjämäisesti. Yrittäjyys ei heikennä taiteilijaidentiteettiä tai luovuutta. Päinvastoin yrittäjäidentiteetin avulla taiteilija pystyy määrittelemään oman paikkansa ja tekemään työnsä näkyväksi. On ajateltu että luovuus, muotoilijuus tai taiteilijuus on hyvin erilainen taito kuin yrittäjyys. Ne on käsitetty vastakohtina, jotka harvoin sopivat yhteen. Oppimalla ja olemalla auki, aidosti avoin itselle ehkä vieraille tuntuville asioille, on mahdollista löytää itsestään aivan uusia vahvuuksia. Luova ammattilainen on oman aikansa tulkki, joka vie yhteistä kulttuuriamme eteenpäin. Yrittäjät rakentavat itse oman tiensä, ja se sallii myös luovuuden nousta huippuunsa.

Ei ole yhtä eheää identiteettiä, yhtä tapaa olla luova tekijä tai yrittäjä. Yrittäjäidentiteetin perustana on kunkin omat henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja siinä kulttuurissa missä yritys toimii. Yrittäjyydessä tulisi lähteä siitä millainen ihminen yrittäjä on ja miten oman ainutlaatuisuuden voi kääntää yrityksen ainutlaatuisuudeksi.

Luovan tekijän ja yrittäjän on uskallettava tuoda osaamisensa esiin. Tarvitaan rohkeutta ja periksiantamattomuutta sen lisäksi että olet lahjakas muotoilija, tanssija, muusikko tai kuvataiteilija. Opettele yritystalouden, markkinoinnin ja myynnin perusasiat, voit soveltaa niitä luovalla tavalla omaan liiketoimintaasi. Kun esimerkiksi tunnet tuotteesi kulurakenteen, on helpompi seisoa sen takana. Yrittäjäksi kasvetaan, ei tarvitse olla valmis. Mahdollisuudet ovat valtavat ja moninaiset, jos asioille annetaan aikaa kehittyä ja kasvua tuetaan.

Hyvällä luovan alan yrittäjällä on herkkä vaisto johon tulee uskaltaa luottaa. Herkkyys on supervoima. Se on jotain jäljittelemätöntä, erikoista ja erilaista, jonka avulla voit luoda kiinnostavan ja oman näköisesi yritystoiminnan. Kukaan toinen ei voi tietää mielesi syvimpiä kerroksia ja kokemustaustaasi. Tarvitaan uskallusta myydä työtänsä yrittäjyyden kautta. Siispä pidä pää kylmänä ja sydän lämpimänä.

Oma yrittäjäidentiteetti alkaa kehittyä kokeilemalla ja valitsemalla asioiden väliltä. Omat arvot täytyy valita ja aikaisemmin omaksuttuja asioita kyseenalaistaa. On tärkeää tuntea itsensä ja mitä sisimmässään haluaa. Ole ylpeä siitä mitä olet, hyväksy se mitä et ole. Jos identiteetti ei rakennu omille valinnoille, yrittäjyydestä tulee ulkopuolelta asetettujen odotusten suorittamista. Ei voi odottaa että asiat vain alkavat tapahtua. Olennaista on alkaa tehdä, etsiä rituaaleja ja rutiineja jokapäiväiseen tekemiseen. Menneisyys on koulu, se ei määrää mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tämän hetken ajatukset, sanat ja teot muovaavat tulevaisuuttasi. Kun olet itse punninnut vaihtoehtosi ja perustellut valintasi, sen jälkeen pystyy vakuuttamaan muutkin.

Yrittäjäidentiteetin rakentuminen on jatkuva prosessi, uutta täytyy oppia koko ajan. Sen rakentaminen on hyvä aloittaa itsetutkiskelulla. Identiteetin rakentuminen kestää vuosia. Tarvitaan tahtotilaa, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Suuriakin epäonnistumisia voi tulla, mutta niiden kautta tapahtuu suurin kasvu.

Muiden ihmisten ja maailman kuuntelu on tärkeää. Vaikka identiteetin täytyy lähteä itsestä, yrittäjänä voi pärjätä vain jos oma tekeminen resonoi tässä hetkessä. Sen vuoksi täytyy löytää ne ihmiset kenen kanssa maailmat kohtaavat. Kaikille työskenteleminen on energian hukkaamista.

Vahva yrittäjäidentiteetti on perusta menestyvälle yritykselle. Yrittäjän on tunnettava sisimpänsä ja uskallettava olla oma itsensä. Asiakas, toinen ihminen, uskoo avoimmuuteen ja läsnäoloon. Kun olet oma itsesi, sitä ei voi kukaan muu jäljitellä. Ole innostunut, niin muidenkin on mahdollista olla innostunut. Usko itseesi, jotta toinenkin voi uskoa. Usko asiantuntijuuteesi. Asiakas haluaa luottaa asiantuntijaan. Jos olet hyvin epävarma, asiakkaalle tulee epäluulo. Puhu itsestäsi hyvää, puhu muista pelkästään hyvää ja positiivisesti. Muista että hyväntahtoiset sanat ja teot lisäävät hyvinvointia kaikille.

Kun tunnet itsesi ja kuka olet yrittäjänä, sen lisäksi että muiden on helpompi ymmärtää sinua, on sinun helppo puolustaa omia ajatuksia ja ymmärtää myös toisten mielipiteitä sekä olla valmis tarvittaessa muuttamaan näkemystäsi. Täytyy olla auktoriteetti omalla alalla ja samaan aikaan ymmärtää asiakkaan kulttuuria. Hyvällä luovalla tekijällä ja yrittäjällä on röntgenkatse, jolla voi nähdä asiakkaan läpi, ja taito visioida miten nykytilan päällä voi uusiutua. Yrittäjyys on vuorovaikutteista ja hyvä lopputulos on aina yhteistyötä.

Itsensä, aikansa ja tunne-energiansa johtaminen on tärkeää omalle yrittäjäidentiteetille. Löydä itsestäsi iloa, uteliaisuutta, myötätuntoa, lujuutta ja kärsivällisyyttä. Opettele näkemään mahdollisuuksia mahdottomissakin paikoissa. Yrittäjyyden hinta on vastuu omien töiden hankkimisesta. Ei riitä että töitä on vain valmis tekemään.

Parhaat yrittäjät ovat erinomaisen hyviä tunnistamaan olennaisen ja keskittymään siihen johdonmukaisesti. He tuntevat itsensä ja tunnistavat oman potentiaalinsa ja rajansa. He ovat oppineet näkemään mitä muut eivät näe. Yrittäjän täytyy olla itsenäinen ja yksilöllinen asioiden toteuttaja, joka osaa puolustaa omia näkemyksiään ja elää niiden mukaisesti. Samaan aikaan hyvä yrittäjä näkee ihmiskokemuksen lähtökohdaksi yrittäjyydessä. Opiskele siis kuuntelemisen taitoa, myötäelämistä, jotta voit aidosti ymmärtää toisen ihmisen tarpeita. Opettele näkemään mitä tämä maailma tarvitsee mennäkseen eteenpäin. Opettele ensin ajattelemaan olennaisia asioita, niin rakennat vahvan yrittäjäidentiteetin ja sitä kautta luot tulevaisuutesi.

Kaisa Amalia Alaräihä

Kirjoittaja on helsinkiläinen sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka pyörittää omaa muotoilustudiotaan tehden tila- ja konseptisuunnittelua sekä tuotemuotoilua yritysasiakkaille.

www.studiokaisaamalia.com

Kuva: Theatron kalustesarja, valmistaja Vivero. Suunnittelija Kaisa Amalia Alaräihä. Kaisa Amalia Alaräihälle on tärkeää että hänen suunnittelemansa tuotteet syntyvät hänen oman ja asiakasyrityksensä jaetun arvomaailmansa pohjalle. Theatron -sarja on kirjoittajan mielestä hyvä esimerkki miten oman taiteellisen identiteetin kautta pystyy ilmaisemaan mitä asiakasyritys haluaa ilmaista. Theatron syntyi jo suunnittelijan opiskeluaikoina ja on yhä tuotannossa. Valokuva Marco Melander.

Jätä kommenttisi