Vieraskynä – Vammaisyrittäjyyden takamatkalta tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin

Kun #koronapandemia iski Suomeen ja Suomi ns. suljettiin, oli se yritys- ja elinkeinotoiminnan kannalta täydellinen lamaannus. Kela epäsi niin vaikeavammaisten laitos- kuin avokuntoutukset, kuljetusalan yrittäjät joutuivat seisottamaan kalustoaan, kun ihmiset sulkeutuivat koteihinsa ja kivijalkakauppaa pitävät sekä kulttuurialojen vammaisyrittäjät huomasivat asiakkaiden kadon aivan kuten terveet kollegansa.

Toisaalta jotkut toimialat ovat kasvaneet pandemian vuoksi: IT-alalla @webinaarien järjestämisen neuvonta- ja tukipalvelut tai antennien ja modeemien kysyntä ja asennuspalvelut, #kotitalousvähennykseen oikeuttavat korjaukset jne. ovat tänä keväänä olleet tuottoisia markkina-alueita. #yhdessäyritetään 

Pandemiasta kärsineissä yrittäjäryhmissä on myös #vammaisyrittäjiä. Ristiriitaisesti he yrittävät palvelujentuottajina pitää yrityksensä elinvoimaisena ja taata toimeentulonsa, vaikka toisaalta useat kuuluvat @riskiryhmään ja pelkäävät oman terveytensä puolesta.

Vammaiset yrittäjät ovat kärsineet terveiden tavoin aloilla, joissa kysyntä on romahtanut – ja vastaavasti voineet hyvin samoilla aloilla kuin muutkin yrittäjät ovat menestyneet. #Pandemia ei siis ole kohdellut vammaisyrittäjiä mitenkään erityisellä tavalla. #tasavertaisuus

Kuitenkin on niin, että #vaikeavammaisenelämä ja myös @yrittäjyys on aina paljon haastavampaa kuin terveiden, joten mikä tahansa lisärasite on vammaisille moninkertainen. Kun voimavaroja on vammaisena usein käytettävissä vähemmän, vie ylimääräisten asioiden hoitaminen niistä suhteessa isomman osan. Silloin resursseja jää käytettäväksi vähemmän varsinaiseen yrittämiseen verrattuna terveisiin yrittäjiin.Vammaisyrittäjien #erityistarpeet pitää ottaa huomioon.

Verkostojen merkitys pandemian aikana on suuri ja vain kasvaa tulevaisuudessa. Suomen Vammaisyrittäjät ry eli tuttavallisemmin @VamY on vammaisten yrittäjien oma #verkosto. Jokainen #vammainen on omanlaisensa, yksilöllisesti vammainen ja tarvitsee juuri omaan tilanteeseensa sovitettuja palveluja. Silti kaikilla #vammaisyrittäjillä on saman tyyppisiä ongelmia ja haasteita vammaisuutensa ja siitä johtuvien rajoitteiden kompensoimisessa. #vammaisetyrittää

VamYn #verkoston kautta eri tavoin #vammaisetyrittäjät voivat saada toisiltaan tukea, ideoita ja neuvoja vammaisuudesta johtuvien esteiden poistamiseen tai edes niistä johtuvien haittojen vähentämiseen. 

@Vammaisillayrittäjillä on hyvin usein ongelmia saada mm. #henkilökohtaistaapua yritystoimintaansa. Avustajan pitäisi kuitenkin voida avustaa yrittäjää yrityksen toiminnassa kuten nostamisessa, viittomisessa ja lukemisessa aivan kuten avustaja arjessa nostaa pyörätuolin käyttäjän ostokset, tulkkaa kuulovammaista virastossa tai lukee vammaisneuvoston pöytäkirjaa näkövammaiselle. #apuavammaisyrittäjälle

Vammaisen yrittäjän pitäisi myös saada käyttää vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja työmatkoihinsa asiakkaan luo yhtä lailla kuin esimerkiksi vaikeasti liikuntavammainen työntekijä voi käyttää niitä matkoihin työpaikalleen.

Vammaisella pitää olla mahdollisuus ja oikeus parantaa #elintasoaan kuten jokaisella meistä. #Työkyvyttömyyseläkkeen @ostovoima laskee käytetyn indeksin vuoksi vuosittain suhteessa palkansaajien ostovoimaan. Se on nykyään keskimäärin vain noin 40%, vanhuuseläke puolestaan edelleen noin 60% palkkatuloista. Pienikin lisä eläkkeeseen on monelle vammaiselle merkittävä #elintasonparannus, minkä pitää olla mahdollista sekä yrittäjänä että osa-aikaisena työntekijänä – Toki on myös vammaisia, jotka tekevät kokopäiväistä työtä, yhtenä esimerkkinänäkövammaiset fysioterapia-alan yrittäjät.

Elinkeinopalvelujen pitää olla #saavutettavia myös vammaisille henkilöille. #Vammaistenhenkilöiden työllistyminen niin työntekijöinä kuin yrittäjänä on keskimääräistä vähäisempää. Vammaiset haluavat olla #osasuomalaistayhteiskuntaa sen tuottavina jäseninä, mutta sen toteutuminen edellyttää niin yhteiskunnan tukitoimia kuin #asenteidenmuuttumista.

Vammaisyrittäjät tarvitsevat heille sovitettuja palveluja ja tukia, jotta heidän yrittämisensä olisi tasa-arvoista ja takamatka tasoittuisi ”terveisiin” yrittäjiin verrattuna, #koronapandemian aikana, sen takia, mutta myös sen jälkeen.

Suomen Vammaisyrittäjät ry

Juha Hentula, puheenjohtaja

Maija Aatelo, varapuheenjohtaja

Faktalaatikko:

Suomen Vammaisyrittäjät ry VamY

Perustettu 2.5.2019

Edistää yrittäjyyttä yhtenä vammaisten työllistymismuotona

Puhelin                 045 25 29 198

Sähköposti          info@vamy.fi

Nettisivut            vamy.fi

Twitter                 twitter.com/vamy_ry

Facebook             facebook.com/VamY.fi/

Instagram            instagram.com/vamy_ry/?hl=fi

Jätä kommenttisi