Vieraskynä – Tunnetaidot elämän kivijalkana

Tunnetaidoilla on iso merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta.Tunnetaidot ovat avain hyviin sosiaalisiin taitoihin ja itsetuntemukseen. Jokainen kohtaa elämässään haastavia ja epämiellyttäviä tilanteita ja tunteita. Hyvät tunnetaidot auttavat selviämään näistä haastavista tunnetilanteista nopeammin ja paremmin.

On todettu, että masennus alkaa helpottaa, kun ihminen oppii tunnistamaan ja hyväksymään itsessään erilaisia epämiellyttäviä tunteita. Ahdistus vähenee, kun tunteitaan oppii säätelemään. Kun tunteita oppii käsittelemään, voi parantaa omia ihmissuhteitaan ja edistää omaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Monilla suhde tunteisiin on katkennut ja tästä voi seurata elämään tyhjyyttä, suorituskeskeisyyttä, mekaanista järjen tasolla elämistä, masennusta ja ahdistusta. Jos omia tunteita pelkää, voi altistua myös monille riippuvuuksille (esim. alkoholi tai pelaaminen), joiden avulla pyritään pitämään epämiellyttävät tunteet loitolla.

Kaikki tunteet kuuluvat elämään ja kaikki tunteet ovat rikkaan ja inhimillisen elämän eri sävyjä. Mitä syvemmin tuntee surun, vihan, syyllisyyden ja häpeän, sitä syvemmin tuntee myös ilon, kiitollisuuden ja onnellisuuden. Kun sallii itsellesi kaikki tunteet, voi hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Tunteet tarjoavat meille tärkeää tietoa, joka auttaa tekemään päätöksia ja toimimaan tehokkaasti.

Tunteiden validointi – yksi tärkeimmistä tunnetaidoista

Tunteen validointi on sen todeksi ottamista. Sekä itseä että toista voi validoida. Omat tunteet ja toisen tunteet nähdään ymmärrettävinä ja loogisina. Minusta tämä on yksi tärkeimpiä vuorovaikutustaitoja.

Validointi on hyvä työkalu, kun ollaan tekemissä jonkun toisen tunnekuohun kanssa. Validointi auttaa lähentymään sen sijaan, että erkaannuttaisiin vielä lisää. Moni lähtee ottamaan nokkapokkaa toisen kanssa tai vähättelemään toisen tunnetta.

Sen sijaan, että sanoo toiselle: ”mikä ihme tässä nyt oikein sinua suututtaa”, voi sanoa, että ”ymmärrän, että sinua suututtaa”. Sen sijaan, että sanoo: ”ei sun kannata itkeä kissan kuolemaa, se oli jo vanha”, voi sanoa vaikka: ”sinulla taitaa olla tosi kova ikävä kissaa ja sinua surettaa kissan kuolema, niin minuakin surettaisi”

Jos toinen on tunnekuohun vallassa, validointi ja empatia auttavat ärtymystä ja tunnekuohua laskemaan. Toinen tuntee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. ”Ymmärrän, että tunnet näin”. Validointi vähentää tuomitsevuutta ja helpottaa kohtaamista.

Validointi edellyttää empatiaa eli kykyä samastua ja ymmärtää toisen kokemusta. Empatian lisäksi se edellyttää selkeä kommunikointia tästä ymmärryksestä. Itse olen teini-ikäisten lasten vanhempi ja tuntuu, että lasteni ikävaiheesa validointi on ihan supertärkeää – eikä se aina ole itselle helppoa. Erityisesti jos itse on väsynyt tai stressaantunut, on vaikea löytää ymmärrystä toisen ajatuksille ja tunteille.

Onko sinun helppo validoida toisen tunteita? Entä onko sinun helppo validoida ja hyväksyä omat tunteesi?

Tunnetaitoja lapsille, vanhemmille ja ammattilaisille

Olen Heli Mäkelä ja olen koulutukseltani sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja ja Lasten Tunnetaito-ohjaaja. Lisäksi olen suorittanut skeematerapian eli tunnelukkoterapian opinnot. Minun missioni on tunnetaitoinen Suomi. Tunnetaitoja voi oppia ja opettaa ja mitä  pienempänä tunnetaitoja oppii, sitä paremmat työkalut ihminen saa elämää varten. Ohjaan Kasvun Taika – yritykseni kautta lapsille suunnattuja tunnetaitoryhmiä, lasten ja vanhempien yhteisiä tunnetyöpajoja, vanhemmille suunnattuja kursseja esimerkiksi tunnelukoista ja tunnesäätelytaidoista ja kasvattajille suunnattua koulutuksia lapsen tunnetaitojen ja rauhoittumisen tukemisesta.

Lisäksi olen tehnyt useamman verkkovalmennuksen vanhemmuuden ja lasten tunnetaitojen tukemiseksi. Verkkovalmennusten teemoja ovat esimerkiksi ”Kiukun kesyttäjät – tunnetaitoja lapselle ja vanhemmalle”,”Myönteisiä keinoja kasvatukseen” ja ”Myrskyn sydän – kuinka pysyä rauhallisena lapsen saadessa raivarit”. Olen ollut mukana tekemässä Kiukkupodcastia, joka jakaa vanhemmille ja kasvattajille arvokasta tietoa lapsen kiukusta ja sen kohtaamisesta.

Tunteikkain terveisin,

Heli

Kotisivuni löydät täältä: www.kasvuntaika.fi

Minut löytää myös instagramista https://www.instagram.com/kasvuntaika/ ja facebookista https://www.facebook.com/kasvuntaika/

Jätä kommenttisi