Vieraskynä – Toimitko vahvuuksista käsin?

Kuva: Studiometsä

Kesällä 2020 irtisanouduin vakituisesta työstäni ja perustin oman yritykseni Cocon. Olimme juuri palanneet Suomeen kahden ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. Koronaepidemia toi epävarmuutta tulevaisuuteen, mutta ajattelin, että nyt tai ei koskaan! Olin toki peloissani mutta täynnä uteliaisuutta ja halua onnistua yrittäjänä.

Yrittäjyyttä oli edeltänyt opintovapaa, jonka aikana olin täydentänyt opintojani muun muassa perehtymällä syvemmin positiiviseen psykologiaan sekä sertifioitumalla business coachiksi. Opinnot haastoivat minut tutustumaan paremmin omaan itseeni: kuka olen, mitkä ovat vahvuuteeni ja minkälaiset asiat saavat minut syttymään? Uuden rakentaminen usein edellyttää myös vanhasta luopumista. Olin valmis kyseenalaistamaan uskomuksiani ja sitä sisäistä tarinaa, jossa määrittelin, mikä minulle on mahdollista. 

Omien vahvuuksien löytäminen oli käännekohta

Positiivisen psykologian opiskelu oli yksi käännekohta elämässäni. Tutustuin luonteenvahvuuksiini ja pääsin kehittämään niitä. Luonteenvahvuudet ovat kykyjä, joissa olemme luonnostamme hyviä. Siksi niitä helposti pitää itsestäänselvyytenä, eikä niitä siksi osaa hyödyntää ja arvostaa riittävästi. Todellinen taituruus kuitenkin saavutetaan, ei heikkouksia, vaan vahvuuksia kehittämällä. Maineikas johtamisguru Peter Drucker on viisaasti kirjoittanut: “Ainoastaan toimimalla vahvuuksistasi käsin voit saanuttaa todellisen erinomaisuuden. Taitamattomuudesta keskinkertaisuuteen kehittyminen vaatii huomattavastai enemmän energiaa kuin ensiluokkaisesta erinomaisuuteen.” 

Luonteenvahvuuksien käyttö töissä ja vapaa-ajalla lisää hyvinvointiamme, koska vahvuudet ilmentävät ydintämme ja sitä, keitä olemme aidoimmillamme. Ydinvahvuudet ovat usein myös lähellä intohimojamme eli aktiviteettejä, joita teemme vapaasta tahdostamme ja sydämestämme. Tämä on tärkeää tiedostaa, jotta ei karsi näitä asioita pois elämästään tai jätä niitä liian vähälle huomiolle muiden velvoitteiden ja kiireiden keskellä. Ne ovat asioita, joista saamme energiaa ja ne aikaansaavat hetkiä, jolloin saavutamme flow´n eli tilan, jossa ajan ja kaiken muun merkitys katoaa hetkellisesti. 

Minulle omien arvojeni tunnistaminen ja elämän rakentaminen niiden varaan vahvisti omia ääriviivojani, sitä kuka olen. Samalla annoin enemmän tilaa uteliaalle ja luovalle puolelleni sekä opin nauttimaan yksinolosta. Jatkuvan suorittamisen tilalle tuli pysähtyminen, hengittäminen ja omien ajatusten kuunteleminen ja kuuleminen esimerkiksi kirjoittamisen avulla. Aloin toimia vahvuuksistani käsin ja tehdä asioita, joissa olen luonnostani hyvä ja joiden tekemisestä nautin.  

Löydä oma ikigaisi

Muutosprosessi on ollut kokonaisuudessa pitkä ja kivuliaskin mutta myös hyvin eheyttävä ja kaunis. Se on ollut uskaltautumista ja suostumista näkemään itsensä sellaisena kuin on, kaikkien puolien ja naarmujen kanssa. Uuden oppiminen on vaatinut pitkäjänteisyyttä, ja tunteiden kirjo on vaihdellut ahdistuksesta iloon. 

Japanin kielessä on sanoja ja traditioita kuvaamaan tätä muutosta. Yksi näistä on kintsugi eli “kultainen korjaus”. Siinä rikkoutunut posliiniastia korjataan kultaisella liimauksella ja luodaan näin erilainen, kauniimpi sekä kestävämpi astia. Nämä astiat ovat uniikkeja kuten olemme mekin arpiemme ja rikkoutuneiden palastemme kanssa. Kolhut ovat tehneet meistä sen, keitä nyt olemme, ainutlaatuisempia ja vahvempia kuin ennen. 

Japanilaisen filosofian mukaan meillä jokaisella on ikigai, syy olla olemassa. Ikigai ohjaa valinnoissamme, ja omien arvojen mukaan eläminen tuo merkitystä ja syvyyttä elämään. 

Itse haluan auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kukoistamaan muun muassa yksilö-coachauksen ja tiimivalmennuksen keinoin. Samalla lisään omaa hyvinvointiani ja itsetuntemustani. Opin työni kautta koko ajan lisää myös itsestäni. Parhaita hetkiä työssäni ovat ne, jolloin syntyy uusia oivalluksia, jotka vievät yksilöä tai ryhmää eteenpäin kohti merkityksellisiä tavoitteita. 

Terhi Nummenpää

Coco Coaching & Consulting Oy

www.cocoach.fi

***

Omia vahvuuksiaan voi selvittää muun muassa ilmaisella testillä, joka löytyy osoitteesta: www.viacharacter.org

Martin Seligman on kehittänyt yhteistyössä kollegoidensa kanssa VIA-luonteenvahvuustestin. Se koostuu 24 luonteenvahvuudesta, jotka perustuvat kuuteen hyveeseen. Hyveet ovat viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja transsendenssi. Raportissa ensimmäiseksi nousevat ydinvahvuudet, jotka ilmentävät sinua parhaiten.

Jätä kommenttisi