Vieraskynä – Oletko ajatellut, kuinka tärkeää on sosiaalinen hyvinvointi?

Lähes jokainen meistä kamppailee erilaisten sosiaalisten ja vuorovaikutuksellisten pulmien kanssa enemmän tai vähemmän jatkuvasti. Se on luontaista ihmisille, koska olemme erilaisia persoonia. Omaamme erilaiset temperamentit ja maailmankuvan. Olemme kokeneet erilasia asioita ja olemme eri vaiheessa kehityskulkua kuin toiset. Silti meidän olisi hyvä pystyä elämään tasapainoisessa suhteessa toisiimme. Se on oikeastaan edellytys kaikelle kanssakäymiselle, jotta emme kuormittuisi liikaa ja elämä voisi olla onnellista.

Näinä hankalina aikoina, kun elämämme on rajoitettua, sosiaalisten suhteiden merkitys ja niissä pärjääminen kasvaa. Elämme yhteydessä toisiin ja kotona oleminen sekä jatkuva sosiaalinen yhteys kuormittaa toisia enemmän kuin toisia. Tarvitsemme eri määrän yksinoloa ja rauhaa. Tällä hetkellä sitä ei välttämättä ole saatavilla niin paljon kuin tarvitsisi. On keksittävä uusia keinoja saada latautua, vaikka ihmisiä olisikin ympärillä. Tilanne on hyvin uudentyyppinen ja ennenkokematon, kun perusoikeuksiamme on rajoitettu.

Miten koti voisi olla samalla paikka, jossa lataudutaan, kun tällä hetkellä siihen liittyy monia ahdistaviakin aiheita: karanteenia ja sosiaalista kuormittumista? Koronakriisi ei ole vain terveydellinen tai taloudellinen kriisi, se on myös hyvin vahvasti sosiaalinen ja perheen hyvinvointiin henkisesti vaikuttava kriisi. Jokainen meistä toivoisi, että koti voisi olla se paikka, jossa saamme latautua ja koota voimia uusia haasteita varten. Jos kotona sen sijaan on hankala tilanne ja asiat sotkussa, voi hyvinkin tuntua siltä, että missään ei pysty olemaan oma itsensä. Myös kotona pitää tsempata ja ratkoa jatkuvasti uusia ongelmia. Tämä on hyvin kuluttavaa ja vie valtavasti voimia, etenkin näinä hankalina aikoina, kun vietämme kotona suurimman osan ajastamme päivässä, joka päivä.

Tärkeimpiä asioita on valmistautuminen ja pohtiminen etukäteen, että mikä on minulle tärkeää?

Kun tilanne on erikoinen, mitä asioita haluan korostaa? Onko se kodin siisteys vai kenties ihmisten henkinen hyvinvointi? Mistä voin tinkiä tarvittaessa ja mistä asioista haluan pitää kiinni erityistilanteenkin keskellä? Kriisin keskellä eläminen vaatii joustamista. Arki ei ole samanlaista kuin normaalisti ja nyt on hyvä aika pohtia omia arvojaan.

Toinen asia on armollisuus itseä ja toisia kohtaan. Tilanne on hyvin erilainen ja jokainen etsii nyt sitä parasta tapaa elää ja toteuttaa itseään, jotta koko elämä ei pysähdy. Kriisin pitkittyessä ongelman kasaantuvat herkästi ja siksi on tärkeää muistaa, ettei vaadi liikaa keneltäkään vaan mieluummin alentaa hiukan rimaa. On tärkeää säilyttää mielenterveys ja suhteet muihin ihmisiin, koska jonain päivänä akuutti kriisinvaihe on ohi ja joudumme rakentamaan kaiken uudestaan. Voit huolehtia siitä nyt, että niitä asioita on mahdollisimman vähän, jotka täytyy rakentaa kokonaan tai lähes kokonaan alusta.

Kotona on tärkeä puhua asioista avoimesti

Kertoa mitä itse tarvitsee, jotta voi elää mahdollisimman hyvin ja tasapainossa sekä kysyä muilta perheenjäseniltä mitä he tarvitsevat erityisesti tässä uudessa tilanteessa? Kotona on myös hyvä pyrkiä sopimaan, että välttelemme suurimpia riitoja. Asioista pitää pystyä puhumaan, mutta nyt on myös oikein hyvä aika opetella ja terävöittää ihmissuhdetaitoja: aktiivista kuuntelemista, kompromissien tekemistä ja arvostavaa keskustelua sekä oman mielipiteen ja ajatusten kertomista rakentavalla tavalla. Näistä on paljon hyötyä myös pitkälle tulevaisuuteen. Oma henkilökohtainen tärkein neuvoni on sellaisissa hankalissa, riitaisissa ja pitkittyneissä tilanteissa on se, että keskity kuuntelemiseen sen sijaan, että syötät jatkuvasti omaa mielipidettä! Koita löytää toisen tarkoitusperät ja tarkasta kuulemasi, jotta et tulkitse asioita väärin. Kommunikaatio on haastava tehtävä, mutta voimme tulla siinä hyviksi. Mieli on hyvä pitää avarana ja korvat herkistää kuuntelemaan mitä toinen henkilö oikeasti sanoo.

Erityisesti yrittäjälle koti ja perhe edustaa vapaa-aikaa ja työstä irti pääsemistä. Yrittäjän arki voi olla hyvin kuormittavaa, kun vastuuta on paljon. Sen takia on tärkeää, että kotona ja perheen parissa on mahdollista päästä kuormittavista asioista hetkeksi eroon ja mieli latautuu ja tasapainottuu. Jos kotona on suuret ongelmat ja ristiriidat jatkuvasti läsnä, on hankala löytää aikaa ja paikkaa, jossa ehtii tarpeeksi saada voimia haastavaan arkeen. Erityisesti siksi on tarpeellista, että yrittäjä panostaa myös ihmissuhdetaitoihin ja siihen, että koti olisi fyysinen sekä henkinen paikka, jossa voisi rauhoittua ja saada voimia. Ajoittain kotonakin on monenlaisia haasteellisia tilanteita, mutta on tärkeää, että ne menevät jollain aika välillä ohi. Ihminen ei kestä loputtomiin jatkuvaa suurta stressiä ja ahdistusta.

Jotta voit olla muita varten, perhettä, ystäviä, omaa yritystäsi, on äärettömän tärkeä pitää itsestä huolta. Elämässä tulee kaikenlaisia tilanteita vastaan ja olennaista on ottaa ne vastaan sekä hyväksyä asiat. Se jälkeen niiden eteen voi alkaa toimia sekä hakea tarvittavaa tukea ja apua.

Oman yritykseni, Voimaohjauksen perustin siksi, että haluan viedä tätä hyvänolon ilosanomaa eteenpäin ja auttaa muita ihmisiä ulos hankalista tilanteista, näkemään ikävien tilanteiden ulkopuolelle ja uskomaan itseensä, että koko maailma on avoin juuri Sinulle, kun sitä itse tahdot. Sinussa on suuri voimavara viedä asioita haluttuun suuntaan, vaikka näkökenttä on hetkellisesti kaventunut. Etsimme yhdessä ulospääsyn hankalasta tilanteesta ja pohdimme kuinka jatkossa ennaltaehkäistä niitä tilanteita. Ihmisistä kuoriutuu vaikka minkälaisia mahtavia piirteitä ja kykyjä vaikuttaa omaan elämään, kun heitä auttaa niitä löytämään. Minun kutsumukseni on auttaa muita löytämään oman piilotetun helmensä. Jokaisessa ihmisessä on mieletön voimavara ja kyvyt tehdä itsensä onnelliseksi, kunhan hän vain sen oivaltaa.

Ihanaa kevättä!

Taru Hytönen

Voimaohjaus

taru@voimaohjaus.fi

voimaohjaus.fi

FB ja IG: Voimaohjaus

Jätä kommenttisi