Vieraskynä – kuinka lähdet ratkaisemaan erimielisyyksiä työpaikalla

Selvitettäessä erilaisia ristiriitatilanteita tai konflikteja yrityksessä, ensimmäinen tärkeä asia on että ei haeta syyllisiä. Sama asia on myös perheen sisällä. Syyllisiä hakemalla ruokitaan ristiriitatilannetta jatkumaan. Tarkoituksena ei ole jakaa tuomioita vaan etsiä sopua ja sovintoa. Esimiehenä tai yrityksen vetäjän tehtävä on tukea ja auttaa osapuolia selviämään ristiriitatilanteesta. Tätä pitäisi miettiä myös henkilökohtaisella puolella, kuinka keskinäistä ymmärrystä voidaan lisätä ja sen kautta tukea sekä auttaa läheisiä.

Erilaisten ristiriitojen ja erimielisyyksien selvittäminen työpaikalla kannattaa aina. On kyseessä sitten iso tai pieni yritys. Myös osakkaiden kesken ristiriidat tulee selvittää ja luoda toimivat pelisäännöt, joilla ehkäistään erimielisyyksien syntyä. Huono työilmapiiri maksaa yritykselle yleensä aina rahaa ja tekee työnteosta helposti ”pakkopullaa” ihmisille. Työteho laskee ja pahimmassa tapauksessa johtaa sairauspoissaoloihin. Tästä taas saattaa seurata irtisanoutumisia. Kun yksi irtisanoutuu, hän saattaa myös käynnistää ketjun, jolloin useampi avainhenkilö voi poistua yrityksestä.

Pienessä yrityksessä tarvitaan kaikkien panos täysipainoisesti. Mikäli asioista tai tekemisistä on erimielisyyksiä aiheuttaa tämä motivaation laskua ihan samalla tavalla kaikissa ja vaikuttaa työtehoon. Innostus ja motivaatio syttyy helpommin innostavassa ilmapiirissä. Me ihmiset rakennamme ilmapiirin on meitä sitten työpaikalla kaksi, kolme tai monta tuhatta.

Kustannuksia saattaa myös tulla kommunikoinnin puutteesta, työn hidastumisesta, jolloin projektit tai töiden tekeminen eivät etene toivotulla tavalla. Kustannukset kasvavat. Mitään tilanteita, jotka hiertävät yrityksessä ei kannata jättää ratkomatta ja selvittämättä. Sanonta ”aika korjaa” ei näissä tilanteissa toimi. Erimielisyyksien ratkominen ihmisten välillä ei ole aina helppo tehtävä. Jokainen tietää tämän jo omasta elämästään, jos perheessä on erimielisyyksiä, ne on myös uskallettava tuoda esille ja puhua. Muuten saatetaan kyräillä toinen toista ja kaikilla on vähän huono olla.

Kuinka ratkoa erimielisyyksiä työpaikalla? Vähintäänkin nämä asiat kannattaa tehdä:

1. Erimielisyyksiin kannattaa puuttua nopeasti. Älä lakaise niitä maton alle. Ne voivat muuten alkaa paisua isommiksi ja juurtua ihmisten tunteisiin. Yleensä pitkittyessään erimielisyydet johtavat helposti kielteisiin asenteisiin ja sitä kautta vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin. Tartu siis heti tilanteeseen ja lähde ratkomaan tilannetta. Tunteet ovat aina mukana näissä tilanteissa, mutta niitä ei tarvitse pelätä.

2. Keskustele asiasta kaikkien osapuolten kanssa. Ota selville tilanne tai siihen johtaneet erimielisyydet. Kuuntele eri näkökulmat ja tee johtopäätöksiä vasta kun olet kuullut kaikkia osapuolia. Järjestä turvallinen tilanne jokaiselle näkökannoista keskusteltaessa. Kysy heidän näkemyksensä sekä ratkaisuehdotuksensa tilanteen selvittämiseksi.

Osapuolilla saattaa olla samasta tilanteesta tai tilanteista täysin erilaiset tulkinnat. Yksikään niistä ei välttämättä ole lopullinen totuus. Jokainen kokee tilanteen eri tavalla, koska myös tunteet ovat aina ristiriitatilanteissa mukana ja jokainen tuntee asiat omalla tavallaan. Osapuolten osallistaminen ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuuteen katsoen, lisää heidän omaa vastuutaan tilanteen korjaamiseksi.

3. Järjestä turvallinen tilanne yhteiseen keskusteluun. Puhu suoraan osapuolille. Pyydä kaikkia kertomaan oma näkemyksensä sekä ratkaisunsa tilanteeseen. Monessa tilanteessa ristiriidat olisi ratkaistu, jos osapuolet puhuisivat keskenään sen sijaan että he alkavat ”märehtiä” tilanteella ja puida sitä yksin tai toisten työntekijöiden kanssa.

Ristiriitatilanteita ei kannata jättää selvittämättä. Jos niitä ei selvitetä, vaikka tilanne tuntuisi olevan hallinnassa, asia jää kuitenkin tunnetasolla kytemään osapuolten mieliin. Se saattaa myöhemmin leimahtaa uudelleen esille. Erimielisyyksistä ja ristiriidoista voidaan puhua vaikka loputtomiin, mutta mihin se johtaa? Johtaako se tilanteen korjaantumiseen? Ei välttämättä, se saattaa jopa möyhentää vielä enemmän tunteita ja tuoda lisää erimielisyyksiä.

Toimivassa työyhteisössä kannattaa osapuolilta kysyä kuinka menemme tästä eteenpäin? Mikä teidän mielestänne muuttaisi tilannetta parempaan suuntaan? Etsiä ratkaisuja. Hyväksy työntekijöiden erilaisuus ja erilaiset näkemykset, sillä ne ovat rikkaus, joita kannattaa työyhteisössä hyödyntää. Jos olemme aina kaikki samaa mieltä asioista, ei mitään uutta ja luovaa myöskään synny.

Mikäli tilanne on sen verran tulehtunut, että et koe selviytyväsi siitä esimiehenä yksin, älä yritä väkisin, vaan ota ammattilainen avuksesi. Yhdessä löydätte eväät ja keinot, kuinka tilanne ratkaistaan. Näissä asioissa myös minä olen käytettävissä. Ratkaisua voidaan etsiä työyhteisösovittelun keinoin.

Kuten Camilla Tuominen kirjassaan Johda tunteita – menesty työpaikalla toteaa: ”Terveellä ihmisellä, perheellä tai yrityksellä on rikas tunne-elämä. Tavoitteena ei ole pelkkä happy – happy – joy – joy, vaan elämään kuuluu rikas kirjo tunteita. Kaikki tunteet tuovat informaatiota ja viisasta on pysähtyä kuuntelemaan, kun niillä on kovasti jotain sanottavaa (se ilmenee tunteina). Opi suhtautumaan kaikkiin tunteisiin uteliaasti ja mielenkiintoisena oppimismahdollisuutena. Kriisi on aina mahdollisuus!”

Rikasta tunteiden elämää sinulle syksyyn

Salme Kortelainen

https://www.calmen.fi/

Jätä kommenttisi