Älä piilottele osaamistasi – tee osaamisestasi näkyvää

Sitralla on tulossa 30.8.-12.9.2021 osaamisen tunnistamisen viikot. Aihetunniste somessa on #OsaaminenNäkyviin. Sitran tavoitteena on innostaa ja kannustaa huomaamaan osaamista ja tekemään sitä näkyväksi. Täältä löydät lisätietoa osaamisen tunnistamisen viikoista.

Tällä halutaan herättää myös julkista keskustelua osaamisen tunnistamisesta sekä sen hyödyntämisestä. Mukana on paljon eri tahoja ja toimijoita. Tämä on erinomainen aihe, ja minä haluankin kysyä osaammeko me oikeasti tuoda osaamisemme näkyväksi? Piilottelemmeko sitä tai tuntuuko siltä, että en minä nyt osaa itseäni kehua ja kertoa mitä kaikkea osaan. Tai tuleeko tunne, että eihän nyt kukaan usko, jos kerron mitä kaikkea osaan?

Mitä kaikkea sinä osaat?

Osaaminen on menstystekijä yrityksessä. Mitä enemmän yrityksellä on osaamista sitä enemmän sillä on osaamispääomaa. Yrittäjälle se voi olla todella tehokas kilpailuvaltti. Juuri sinun osaamistasi saatetaan tarvita. Älä siis vain piilota sitä, vaan opettele tuomaan se esille. Monella yrityksellä on haasteita osaamisen saamisessa. Ei ole enää yksinkertaista noin vain löytää työntekijöitä, osaajia, ja saattaa jopa tulla kasvun esteeksi. Yrittäjä voi tarjota osaamistaan haluamilleen tahoille. Olet sitten yrittäjä tai työntekijä, tee itsellesi osaamiskartoitus. Mitä kaikkea oikeasti osaat? Missä olet hyvä? Millaisia taitoja sinulla on, joita et ehkä ole edes tiedostanut.

Juuri oli uutisissa taas haastattelu missä tuotiin esille että eläkeläisten osaamista ja työpanosta tarvitaan, ja sitä pitäisi kannustaa että he tekisivät työtä vielä eläkkeelläkin. Olemme siis tilanteessa missä osaaminen on kauppatavaraa ja sillä sinulla voi olla mahdollisuus määrittää osaamisellesi hinta.

Mitä osaamisen tunnistaminen antaa sinulle?

Osaaminen on käsittääkseni myös tutkitusti yksi hyvinvointia edistävä tekijä. On selvää että se lisää omaa itsevarmuutta ja helpottaa siten jaksamista. Energiaa ei kulu osaamisen opetteluun niin paljon, vaikka me opimmekin jatkuvasti. Pystyy pienemmällä energian kulutuksella tekemään tehtävän, kun tietää mitä tekee ja on osaamista. Hyvinvoivat työntekijät kasvattavat yrityksen tuottavuutta ja sitä kautta tulosta. Samoin yrittäjä tekee kannattavampaa tulosta, ja löytää helpommin asiakkaita kun hän uskaltaa hyödyntää osaamistaan ja voi hyvin työssään. Hyvinvointi näkyy aina ulospäin, koska yrittäjä on innostunut ja motivoitunut. Hän jaksaa innostaa myös asiakkaansa. Sama pätee hyvinvoivaan työyhteisöön.

Jokainen meistä voi alkaa itsekin tunnistamaan omaa osaamistaan

Täältä Sitran sivuilta löytyy seitsemän neuvoa, kuinka voit tunnistaa osaamistasi.

Minä koen yrittäjänä tärkeänä sen, että yrittäjä oikeasti tietää missä on hyvä. Mitä hän voi asiakkailleen tarjota osaamisellaan sellaista, josta on heille hyötyä. Missä asioissa hänellä on sellaista osaamista, jonka voi kilpailukykyisenä palveluna (tuotteena) myydä muille. Yrittäjälle tämä on niin tärkeää pääomaa. Korona on monella toimialalla laittanut ihmiset miettimään mitä muuta minä osaan? Mitä muuta voisin tehdä, kun korona kurittaa omalla työpaikalla ja toimialalla? Yrittäjä voi joutua miettimään myös tätä asiaa, kun ehkä alussa liiketoimintaa ei saada pelkällä yhdellä palvelulla tai asialla kannattavaksi. Voi joutua etsimään osaamisensa kautta tukijalkoja yritystoimintaan. Näissä tilanteissa niin työntekijä kuin yrittäjä joutuvat tutkiskelemaan osaamistaan ja tuomaan sen esille.

Osaamista voi aina kehittää

Tätä ei pidä unohtaa. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja kaikkea melkein pystyy oppimaan. Kun tunnistaa omaa osaamistaan, voi löytää itsestään ihan uusia puolia ja mahdollisuuksia. Aina voi opetella lisää. Kouluja, kursseja, etäkursseja, neuvoja, oppaita jne on vaikka mihin. Aina voi lähteä kehittämään itseään. Voi sitä tehdä myös osittain itse opiskelemalla. Kirurgiksi ei kyllä opita pelkästään itse, mutta jopa koodausta voi itse opetella. Tämän lisäksi myös aina voi hakea itselleen oman ”opettajan” eli jonkun joka käytännössä neuvoo.

Minulla oli aikoinaan yksi it-alan osaaja koulutuksessa. Hän oli yrittäjä, hän halusi oppia tiettyjä koodauksia tekemään, ja tarjosi itsensä työntekijäksi alan yhteen hyvistä yrityksistä. Hän teki puolikasta päivää työpaikalla työntekijänä ja puolet päivästä omaa yrittäjätyötään. Hän meni työpaikalle siksi, jotta saa itselleen kehitettyä tietynlaista osaamista, jonka oppii helpoiten tekemällä. Kirjoja tai kouluja siihen ei ollut. Näin hän oppi taitoja, joita pystyi hyödyntämään yrityksessään. Tämä oli minusta aika mielenkiintoinen tie oppimiseen, mutta näinkin se voi tapahtua. Myöhemmin hän pystyi tarjoamaan tätä osaamista omalta yritykseltään ja sai sitä kautta kilpailuetua. Hän siis lähti oppimisen tielle palkkatyöhön.

Tuotteista siis osaamisesi. Tee siitä näkyvää. Kirjoita, piirrä ihan miten vain, mutta tee itsestäsi osaamistuote. Motivoi kummasti itseä, kun alkaa laittaa ylös mitä kaikkea minä osaan. Ihan samalla tavalla kuin ihmiset pitävät kiitollisuuspäiväkirjaa, ja laittavat ylös päivittäin mistä ovat kiitollisia. Laita ylös päivittäin mitä tänään huomasin osaavani. Huomaat kuukauden päästä että sinulla on aika pitkä osaamislista. Tämän jälkeen voit siten alkaa miettiä, onko jotain sellaista osaamista jonka tuotteistan ja myyn joko työnantajalle tai asiakkailleni.

”Älä koskaan tiedä niin paljon, ettetkö voisi oppia jotain uutta” 

Kirjailija Og Mandino

Jätä kommenttisi