Oletko miettinyt kuinka vastuullisuus tulee esille yrityksesi valokuvissa tai videoissa?

Yrityksen toiminnassa vastuullisuus on tärkeää ja ulottuu myös visuaaliseen suunnitteluun. Monesti graafisessa suunnittelussa vastuullisuutta mietitään esimerkiksi erilaisten ekologisten materiaalien valinnassa. Näistä tyypillisiä ovat erilaiset ekologiset paperit yrityksen käyttämissä painetuissa materiaaleissa. Mutta vastuullisuus on paljon muutakin. Visuaalisessa suunnittelussa vastuullisuus on esimerkiksi sitä millaisia arvoja visuaalisesti välitetään yrityksestä. Oletko sinä tehnyt näkyväksi vastuullisuuden yrityksesi toiminnan osalta?


Valokuvat ja videot luovat mielikuvia yrityksestä, brändistä ja sen tuotteista. Ne välittävät yrityksen arvoja. Siksi myös käytettävän kuvamateriaalin osalta kannattaa pohtia kuinka tuo vastuullisuutta esille. Ihmiset haluavat ostaa vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja käyttää vastuullisten yritysten palveluita.  Kuinka kuva vaikuttaa vastuullisuuteen, voisi olla esimerkkinä kauneusalan ihanteet. Kun brändiä mainostaa erittäin kuvauksellinen ja kaunis ihminen, niin hän luo kuvaa millainen tulisi olla. Tämä luo paineita meille tavallisille tallaajille, kun emme voi näyttää samalta. Kuvaan voikin olla vaikea samaistua, joka saattaa jopa vaikuttaa ostokynnykseen. Kuvien avulla halutaan ohjata ihmisten mielikuvia ja kun ne eivät toteudu, niin ei koeta tuotetta uskottavaksi ja toimivaksi itselle.

Yritys voi kuvien avulla toimia vastuullisesti, kun välttää käyttämästä kuvissaan stereotypioita. Käyttämällä kuvamateriaalia jossa on erilaisia tilanteita, eri-ikäisiä ja näköisiä ihmisiä saadaan kuva monimuotoisemmasta maailmasta sekä yrityksen vastuullisuudesta. Kohderyhmän on helpompi samaistua ja uskoa tuotteen toimivuuteen.

Kuvilla voidaan tuoda (ja tietysti myös videoilla) yrityksen toimintaa myös läpinäkyväksi. Voidaan kertoa kuvien ja videoiden avulla  mitä yrityksessä tapahtuu. Tuoda esille yityksen arkea, työtapoja, tehtäviä, tekemistä ja vaikka palavereja. Tuomalla yrityksen arkea läpinäkyväksi ja esille kasvatetaan luottamusta yritykseen. Asiakkaat ja kohderyhmä näkevät millaisia ihmisiä yrityksessä työskentelee sekä arkista työskentelyä erilaisissa tilanteissa. Kuvilla ja videoilla voidaan tehdä paljon vastuullisuuden esille tuomiseksi.

Kuvilla on suuri merkitys siinä, kuinka asiat ymmärretään. Niiden avulla myös saadaan käyttökokemusta tuotua esille. Mikäli kokemus ei aidossa tilanteessa vastaakaan sitä kuvaa mikä on saatu, pettyy käyttäjä aivan varmasti. Tämän takia kuvan/videon tulee olla aina rehellinen ja aito tuotteesta sekä sen käytöstä. Se on vastuullisuutta.

Katsele yrityksesi kuvia ja videoita uusin silmin ja mieti kuinka tuot vastuullisuutta esille.

Jätä kommenttisi