Hyvä johtaminen tuottaa tulosta

Nyt kun etätyösuositus päättyi ja lähityöhön on mahdollisuus siirtyä, tarvitaan taas lähityöjohtamistakin. Tarvitaan työhyvinvointia ja sen edistämistä työpaikalla. Strategisia suunnitelmia ja selkeitä tavoitteita tekemiseen. Johtamista on monenlaista on työkykyjohtamista, ikäjohtamista, osaamisen johtamista, muutosjohtamista, valmentavaa johtamista, etäjohtamista sekä hyvää että huonoa johtamista.

Johtaminen on saattanut olla haasteellistakin välillä koronan aikaan. Ihmisten (työntekijöiden) odotukset johtamiseen myös vaihtelevat. Välillä halutaan enemmän johtamista ja välillä taas vähemmän. Johtamista joudutaan vähän mukauttamaan myös tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Nythän koronan aikaan johtaminen on saattanut tapahtua ihan kokonaan pelkän teamsin tai muun vastaavan kanavan kautta.

Johtamisen neljän koon taktiikka

Mitkä ovat nuo neljä k:ta johtamisessa? Kysyminen, kuuntelu, keskustelu ja kannustaminen. Taidot, jotka ovat vuorovaikutustaitoja, ja kuuluvat kaikkien työyhteisöjen arkipäivään. Johtajan tehtävä on innostaa, kannustaa ja motivoida. Kuunnella herkällä korvalla työntekijöitä. Kysyä heidän näkemyksiään, ideoita ja jaksamista. Keskustella työyhteisön ja sen jäsenten kanssa. Pitää yllä keskustelevaa ilmapiiriä. Johtajan tehtävänä on pitää huoli työssä jaksamisesta. Hyvä johtaja saa luotua luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin, jolloin kaikkien on kiva tulla töihin.

Tällaisessa työyhteisössä toimii luottamus ihmisten välillä, tehdään yhdessä ja puhalletaan yhteiseen hiileen. Suunnitellaan yhdessä tavoitteita ja toteutetaan. Autetaan toisia ja uskalletaan kertoa sekä tuoda esille niin hyvät kuin huonotkin asiat. Uskalletaan kertoa epäonnistumisista ja lähteä ratkomaan niitä.

Hyvä johtaja arvostaa muiden osaamista

Hyvä johtaja arvostaa kaikkien osaamista. Hän on monipuolinen ja hahmottaa erilaisia kokonaisuuksia. Hän osaa mahdollistaa muiden onnistumisen työssä. Hän siis osaa tarkastella työtehtäviä, suunnitella kokonaisuuksia ja miettiä mihin kannattaa keskittyä. Jakaa tehtäviä monipuolisesti sekä antaa ohjaavia neuvoja. Tarvittaessa myös palautetta rakentavasti.

Nyt kun palataan lähityöhön on tehtävä konkreettisia toimia. Ohjattava kuka tekee, mitä tekee ja millä tavalla toteutetaan. Antaa suuntaa ja visioita työyhteisölle.

Johtajan tärkein tehtävä on mahdollistaa työntekijöiden onnistuminen työssä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi projektien resurssien tarkastelua ja sen määrittelyä, mihin erityisesti keskitytään. Mitä siis nyt tarvitaan? Johtajaa arjessa, joka kulkee edellä, vierellä ja välillä tulee ehkä taustallakin.

Tarvetta tulee varmasti sparraukselle. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiselle, työilmapiirin uudelleen rakentamiselle lähityössä sekä oman johtamisen ja esimiestyön suunnan pohdinnalle. Johtaminen ei ehkä olekaan enää samaa kuin ennen koronaa.

Pienissä yrityksissä yrittäjä on vastuussa yrityksestä ja sen johtamisesta. Hänellä on vastuu taloudellisesti yrityksen toiminnasta, palkoista ja myös työntekijöiden hyvinvoinnista. Hän saattaa olla itsekin työntekijä eli tehdä tuottavaa työtä ja siinä kaiken keskellä pitäisi myös miettiä hyvinvointia.

Ihmiset myös lataavat odotuksia johtamiseen, yrityksen vetämiseen. Kannattaakin ottaa ja keskustella näistä yhdessä. Johtajan kannattaa keskustella johtanmisesta muiden kanssa, kollegoiden, ja saada sitä kautta itse tukea. Yrittäjä taas voi jutella naapuriyrityksen yrittäjän kanssa tai hakea itselleen vaikka mentorin. Mentor voi sparrata ja auttaa kulkemalla yhdessä matkassa. On joku jonka kanssa keskustella.

Opeta työntekijät kysymään toisilta apua sekä kertomaan että voin auttaa

Yhteinen tekeminen on työyhteisössä yksi kantava voima. Kun kaikki haluavat puhaltaa yhteenhiileen, auttaa toisiaan ja rakentaa yhdessä menestyvää työpaikkaa ja yritystä. Opeta johtajana, yrittäjänä työyhteisön jäseniä pyytämään apua toisilta. Aktiivisesti seuraamaan työkaveria, jos jollain on aikaa niin tarjoamaan apua muille. Kaikki kokevat silloin yhdessä tekemisen iloa, ja ettei jää yksin.

Aina kannattaa kysyä toiselta: kuinka voin auttaa sinua? Tämä kysymys taatusti otetaan ilolla vastaan. Kaikki voivat seurata toistensa työkuormaa ja sitä kautta tarjota apuaan ,kun huomaavat että sitä tarvitaan. Tämä myös auttaa johtajaa, yrittäjää kun hän voi luottaa työyhteisön yhdessä tekemiseen. Toisinaan myös johtajalta voi kysyä, kuinka sinä jaksat? Hänkin saattaa joskus kaivata keskustelua.

Vastuun kantaminen

Johtaja, yrittäjä kantaa vastuun viime kädessä. Työyhteisön kannalta on myös tärkeää tietää ja tuntea se, että vastuu kannetaan. On joku joka lopulta päättää, kantaa vastuun. Nyt koronan aikana työntekijät etätyössä ovat kantaneet itse vastuun tekemisestään paljolti. Lähityöhön paluussa johtajan, esihenkilön on tärkeää miettiä kuinka vastuuta jaetaan, miten toteutetaan ja millä tavalla kun työnteon malli muuttuu. Toimiiko kaikki kuten koronan aikaan vai rakennetaanko uusia toimintamalleja.

Johtaminen on enemmän muuttunut koko porukalle koronan aikaan, ei ole ehkä niin selkeästi enää johtaja – työntekijät. Onko tämä tulevaisuutta? Vai millaiseksi hyvä johtaminen tulee muodostumaan? Varmaa on kuitenkin että on sekä asioiden että ihmisten johtamista. Siinä hyvä johtaja, esihenkilö, yrittäjä on avainasemassa. Hän voi saada porukan loistamaan tai myös latistaa.

Otahan kantaa mistä sinun mielestä hyvä johtajat on tehty?

Jätä kommenttisi