10 ohjetta henkilöbrändin rakentamiseen

Henkilöbrändäys on positiivisen mielikuvan rakentamista itsestään. Asiantuntijalle, yrittäjlle ja ihan kaikille tämä on mahdollisuus rakentaa itsestään kiinnostava henkilö muiden silmissä. Periaatteessa henkilöbrändäys on hyvin samantyylistä kuin yrityksen tai tuotteiden brändääminen.

Henkilöbrändi muodostuu omasta persoonastasi, osaamisesta ja siitä mitä näytät itsestäsi ulospäin. Henkilöbrändäys ei ole rooli, vaikka usein niin voidaan ajatella, eikä myöskään näyttelemistä. Hyvä vahva henkilöbrändi on osa sinua. Se on aito ja rehellinen kuva sinusta.

Henkilöbrändäys ei ole valehtelua tai huijaamista, vaan nimenomaan aito ja rehellinen kuva sinusta. Ainakin silloin se on vasta toimiva kun on aito. Tuot esille omat vahvuudet ja ammattitaidon sekä millainen yhteistyökumppani, työntekijä tai keskustelukumppani olet. Se on siis itsensä esiintuomista, mutta tavat, viesti ja näkökulmat ovat itse valittuja, ainakin omissa julkaistuissa jutuissa tai postauksissa. Tämän päivän somemaailmassa henkilöbrändi voi olla jopa yrityksen osalta jollain/joillain henkilöillä jopa tärkeämpi kuin itse yrityksen brändi. Se voi myös ulottua pitkälle maantieteellisesti eli ulkomaille asti, kuten näkyy tämän vuoden poliitikkojemme henkilöbrändeistä.

Ihmiset haluavat nähdä ja kiinnostuvat ihmisistä. Tämä saattaa kyllä tuoda monelle haasteita, sillä kaikille ei ole luontaista nostaa itseään esille. Toisille se on ihan tervanjuontia.

10 vinkkiä henkilöbrändäykseen

  • Vahva ja tehokas henkilöbrändi on sekoitus mainetta, luottamusta, huomiota ja suorituksia. Henkilöbrändi antaa mahdollisuuden erottautua muista henkilöistä. Henkilöbrändin luomisessa sinun kannatta miettiä mitkä asiat (tai mikä) on intohimosi. Onko jokin asia josta olet tunnettu, kiinnostava, sinua kuunnellaan sekä sinulla on asiasta osaamista ja sanottavaa? Tämän kautta voit alkaa brändätä itseäsi ja omaa tekemistäsi.
  • Sinun on uskallettava tuoda itseäsi esille, jos aiot rakentaa henkilöbrändiäsi. Osattava ja uskallettava myös kehua itseäsi. Tällä en tarkoita ylimielisyyttä, vaan rehellistä itsensä kehumista. Sinun tulee pitää seuraajasi ajantasalla siitä mitä teet, suorituksistasi ja tapahtumista.
  • Sinulla on oltava muita kiinnostavaa sanottavaa, mielipiteitä ja tuotava myös näitä esille. Oltava yksilöllinen sekä kiinnostava. Jos et uskalla sanoa mitään, et herätä myöskään minkäänlaisia mielikuvia tai tunteita. Oma persoonallisuus tulee hyvien henkilöbrändien takaa aina esille.
  • Omaa persoonallisuuttasi, tarinaasi voit näyttää muutenkin kuin kertomalla. Se voi tapahtua esimerkiksi kuviesi kautta, vaatteiden, taustojen, esineiden eli mitä sinusta näkyy. Se voi tulla esille myös erilaisten paikkojen kautta missä liikut ja missä haluat ihmisten sinut näkevän. Kuva on usein paljon puhuttelevampi kuin pelkät sanat. Tästä hyvä esimerkki voisi olla Lauri Tähkä, jonka henkilöbrändi on mielenkiintoinen. Hänet mielletään yksinäiseksi kulkijaksi ja yhdistetään luontoon sekä metsään. Näin minä ainakin olen hänen brändinsä mieltänyt.
  • Kasvot on hyvän henkilöbrändin takana. Tule esille ainakin välillä myös omilla kasvoillasi, omana itsenäsi. Yleensä laulajat ja näyttelijät tulevat hyvin vahvasti omilla kasvoillaan esille.
  • Suhteita kannattaa luoda. Sosiaalisessa mediassakin sinun kannattaa luoda suhteita. Et voi olettaa että kaikki tykkäävät sinusta ja pitävät tärkeänä, jos et itse pidä muita tärkeänä. Vuorovaikutus on tärkeää. Henkilöbrändin rakentamiseen ei auta että vain näkyy, täytyy myös osallistua, keskustella, tykätä, ottaa kantaa eli olla vuorovaikutteinen.
  • Valitse kanavat, jotka toimivat sinun kohderyhmissäsi. Voit olla kaikissa tai vain osassa. Riippuen missä kohderyhmäsi on.
  • Älä odota, että henkiöbrändisi räjähtää kaikkien tietoisuuteen ensimmäisen päivityksen myötä. Näin ei käy. Henkilöbrändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Se ei ole pikajuoksu, vaan enemmän maraton. Vaatii tekemistä ja olemista, näkymistä ja vuorovaikutteisuutta. Rakenna sitä tietoisesti oman tyylisi mukaisesti.
  • Ole aktiivinen, hyvä henkilöbrändi vaatii aktiivisuutta. Sinut unohdetaan nopeasti, jos et näy. Varsinkin jos vasta rakennat brändiäsi.
  • Päivitä kaikki kanavasi, tietosi ja tee yhtenäinen linja niihin. Ihmiset katsovat ja etsivät sinua monen kanavan kautta. Luo toivotun henkilöbrändisi mukainen kuva eri kanavissa.

Aktiivinen muiden kanssa keskustelu, muilta oppiminen ja verkoston rakentaminen ovat tärkeitä asioita henkilöbrändin rakentamisessa. Voit myös kysyä muiden mielipiteitä ja testauttaa henkilöbrändiäsi heillä. Kysymällä mielipiteitä. Vastausten perusteella voit analysoida vastaako se sitä mitä tavoittelit. Voit muuttaa suuntaa ja tekemistä, jos ei vastaa.

Astu rohkesti estraadille henkilöbrändisi kanssa.

Jätä kommenttisi