Yrittäjälle ja yrittäjyyttä suunnittelevalle lakimuutoksia 1.7.2019 alkaen

Muutama asia muuttui yrittäjän tai yrittäjyyttä suunnittelevan kannalta kesällä. Tässä lyhyt kiteytys muutoksista, jotka sinun tulee tulee huomioida.

1. Osakeyhtiötä perustettaessa ei tarvita enää pääomaa

Laki muuttui ja aiemmin vaadittu 2500 euron osapääoma on historiaa. Nyt sitä ei vaadita enää ollenkaan. Tämä tuo helpotuksen monelle yritystoiminnan aloittamiseen. Osakeyhtiö voi olla yritykselle hyvä yhtiömuoto.

Osakeyhtiössä on kaksi merkittävää eroa toiminimeen nähden. Ne ovat yritystoiminnan vastuut ja verotus. Osakeyhtiössä vastuut rajautuvat yhtiöön. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö lain silmissä eli tarkoittaa, että et ole henkilökohtaisella omaisuudella vastuussa yhtiön sitoumuksista, jos et ole esimerkiksi kirjoittanut lainasopimukseen henkilökohtaista takausta. Tällöin yrityksen velat siirtyvät sinulle henkilökohtaisesti, jos jotain tapahtuu.

Verotus myös eroaa. Toiminimessä tulot verotetaan suoraan yrittäjän tulona. Osakeyhtiö on itsenäisesti verovelvollinen ja maksaa tuloksestaan veroa. Tätä ennen kuitenkin vähennetään kaikki kulut, myös yrittäjän palkka. Yhtiö maksaa siis veroa voitosta ei koko tulostaan.

Osakeyhtiö voi voiton teon jälkeen jakaa omistajilleen osinkoja. Näiden verotus on usein palkkatuloa huomattavasti kevyempää. Tämä kuitenkin edellyttää vähintään yhtä tilikautta ensin sekä sen, että yritys tuottaa voittoa.

Kirjanpitovelvoitteet ovat tiukemmat osakeyhtiössä. Osakeyhtiössä on tehtävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ja aina tilinpäätös. Tilinpäätöstä ei aina vaadita toiminimeltä.

Osakeyhtiötä perustettaessa sille on aina nimettävä myös hallitus. Perustajajäsenen (voi olla yksi henkilö) lisäksi hallitukseen on nimettävä väintään yksi varajäsen. Esimerkiksi mies, vaimo, sisko, äiti, isä.

Moni toiminimi yrittäjä harkitsee ja miettii nyt perustaako osakeyhtiön vai jatkaako edellisellä yhtiömuodolla. Yhtiömuotona osakeyhtiö on meidän mielestä huomattavasti selkeämpi hallinnoitava.

2. Pienten yritysten irtisanominen helpottuu

Uusi laki korostaa nykyistä enemmän pienen työnantajan asemaa. Tämä tarkoittaa, että työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä otetaan huomioon irtisanomistilanteissa.

Irtisanomistilanteissa arvioidaan siis voidaanko työnantajalta edellyttää työsuhteen jatkamista kohtuudella. Kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen pieneen kokoon. Laki siis auttaa jatkossa nykyistä enemmän pienen työnantajan asemaa.

Irtisanomistilanteiden oikeuskäsittelyssä tulee olemaan merkityksellistä se, että työpaikalla on vähän työntekijöitä.

Irtisanomisen perusasiat pysyvät ennallaan eli työntekijä voidaan irtisanoa ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä. Tämä kuitenkin toivottavasti auttaa pieniä yrityksiä uskaltamaan työllistää enemmän. Monella pienellä yrityksellä olisi siihen mahdollisuus, mutta moni kokee työllistämisen riskin liian suureksi.

3. Yrittäjän työttömän perheenjäsenen asemaa on helpotettu uudella lakimuutoksella

Työsuhteen päättyessä ei-omistavalla henkilöllä on siis oikeus työttömyysetuuteen omavastuuajan jälkeen. Tämä on myös hyvä uudistus, koska moni yrittäjä voi työllistää perheenjäsentä, mutta ei ole uskaltanut tehdä sitä työttömyysturvan menettämisen pelossa.

Jos yrityksessäsi työskentelee yrittäjän perheenjäseniä, joilla ei ole yrityksessä omistusta tai määräysvaltaa, häntä ei enää katsota ilman omistusosuutta yrittäjäksi työttömyysturvajärjetelmässä. Hän on siis palkansaaja jatkossa.

4. Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tulee ilmoittaa omistajien tiedot kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä itse tai tilitoimisto. Tilitoimisto täytyy ensin valtuuttaa tähän. Edunsaajat on ilmoitettava, ja edunsaaja on henkilö joka omistaa yli 25% yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

Tähän on onneksi aikaa yksi vuosi, alkaen 1.7.2019. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä kuin kerran, mutta aina sen jälkeen kun perustetaan uusi yritys tai edunsaajien tiedot muuttuvat.

Lisää tietoa löytyy PRH:n verkkosivuilta, mistä myös ilmoituksen voi tehdä.
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html

Jätä kommenttisi