Mikä ihmeen yrittäjäidentiteetti?

Yrittäjäksi lähtevä miettii, millaiseksi yrittäjäksi haluaa tulla.

Outi Hägg teki väitöskirjan aikoinaan yrittäjäidentiteetin kehittymisestä. Yrittäjäidentiteetti ja sen kehittyminen vaikuttaa itse yrittäjän kehittymiseen. Tästä puhutaan yrittäjyyskoulutuksissa aika vähän.

Monen kuulee miettivän uskaltaako lähteä yrittäjäksi, se kun on hyppy tuntemattomaan. Hyppy vaikuttaa eri tavalla eri ihmisiin. Vaikutukset ovat toisilla isompia kuin toisilla, mutta kaikissa tuo askel herättää tunteita.

Lähtiessään yrittäjäksi status muuttuu. Palkkatyö jää taakse, samoin työyhteisö, sekä kaikki tuttu ja turvallinen. Palkkatyössä saattaa olla hyvinkin arvostettu, mukava ja hauska työtoveri. Yrittäjänä voi tuntua siltä, että jää yksin. Osa tuntee jäävänsä niin yksin, että saattaa kokea uupumuksen tunteita nopeastikin. Ympärillä ei ole muita ihmisiä ja asiat eivät aina etene toivotulla tavalla tai niiden eteneminen saattaa kestää odotettua pidempään. Tulokset saattavat olla jotakin ihan muuta kuin on odottanut. Kaikki eivät olekaan yhtä ihastuneita yrityksen tuotteisiin kuin yrittäjä itse on, eikä myynti suju. Yrityksen palveluita ei jonoteta ovien ja ikkunoiden takana. Tämä voi aiheuttaa kolauksen yrittäjän itsetuntoon. Hän alkaa kokea, ettei hän osaa, ei ole hyvä, eikä pysty. Hän kokee, ettei ehdi tehdä kaikkea tai riittävästi. Hän saattaa alkaa kuvitella, ettei hänestä ole yrittäjäksi tai ettei hän osaa tarpeeksi. Hänen yrittäjäidentiteettinsä ei vahvistuu, vaan alkaa murentua pala palalta.

”Yrittäjäidentiteetti kehittyy vaihe vaiheelta rituaalisessa prosessissa, sillä ihminen kaipaa paalun paikkoja, symboleja, riittejä ja rituaaleja”,

Outi Hägg totesi aikanaan väitöskirjassaan. Mitä nämä rituaalit, symbolit tms. tarkoittavat? Muistan Outi Häggin kertoneen, että usein erilaisissa yrittäjyyden koulutuksissa pureudutaan liiketoimintaan, mutta ei niinkään ihmisen muutokseen ja yrittäjäksi kehittymiseen.

Nämä riitit ja rituaalit voivat olla esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimista, rahoituksen hakemista, markkinoinnin tekemistä. Eli kaikkia niitä asioita, joita tehdään perustettaessa yritys. Ne voivat myöhemmin olla asiakassoittoja, tapaamisia, myyntitilanteita, henkilön palkkaamista.

Onnistuessaan ne vahvistavat yrittäjän itsetuntoa omasta osaamisestaan.
Onnistumisen kierre vahvistaa yrittäjän itsetuntoa ja sitä kautta yrittäjäidentiteettiä. Liisa Kelttikangas on kirjoittanut itsetunnosta, että itsetunto on hyvä silloin, kun ihmisen minä käsityksessä ovat voitolla positiiviset ominaisuudet. Vastaavasti huono silloin, kun vallalla on negatiiviset ominaisuudet. Hyvän itsetunnon omaava ihminen tunnistaa hyvät ja heikot ominaisuutensa. Hän on siis rehellinen itselleen.

Identiteetti tarkoittaa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Yrittäjäidentiteetti siis tarkoittaa yrittäjän käsitystä itsestään yrittäjänä. Yrittäjäidentiteetin kehittymisessä on tärkeää tunnistaa omat vahvat ja hyvät puolet sekä vahvistaa niiden kautta tekemistään. Saada onnistumisen kokemuksia, joka taas ruokkii uutta yrittämistä ja tekemistä. Vastaavasti pitää pystyä myöntämään itselleen, missä on heikot kohdat ja samalla miettiä, kehittääkö osaamistaan ja yrittää tehdä itse vai ostaako tekemisen joltain muulta. Yrittäjäidentiteetti ei tarkoita sitä, että kaikki pitäisi osata tehdä itse.

Yrittäjäidentiteetti kasvaa ja kehittyy matkan varrella
Se syntyy tekemisestä ja kokemuksista, näitä yrittäjä hankkii matkan varrella. Vanha sanonta pitää paikkansa ”kukaan ei ole seppä syntyessään”. Yrittäjäkään ei ole valmis heti lähtiessään yrittäjäksi. Hyvä yrittäjä kulkee kasvun tietä asioita tehdessään. Hyvän yrittäjäidentiteetin omaava yrittäjä uskaltaa tehdä asioita, hyväksyy erilaisia näkökulmia, puhuu muiden kanssa ja muuttaa suuntaa tarvittaessa. Hän ei kuvittele osaavansa kaikkea. Hän kehittää ja kehittyy.

Yrittäjä hankkii osaamista, arvostaa itseään ja omaa tekemistään.
Tämä taas innostaa häntä työssä. Yrittäjänä työn tekeminen on myös työtä kuten palkkatyössäkin.

Yrittäjä – tee selkeä suunnitelma, jos tarvitset vahvistusta yrittäjäidentiteettiisi. Mieti polkusi mitä pitkin kuljet. Mikä innostaa sinua ja antaa onnistumisen tunteita. Onko se uuden suunnittelu, asiakkaiden kartoittaminen, asiakastapaamiset, myymälän järjestely, työn tekeminen… Tee itsellesi selkeä listaus, mitkä asiat auttavat sinua vahvistumaan. Kirjaa, mitä teit viime viikolla, mikä meni hyvin. Mieti, mikä taas vaikutti motivaatioosi. Näin toimiessassi osaat tulevaisuudessa varautua myös niihin asioihin, jotka heikentävät onnistumisen tunteitasi. Listan avulla pystyt sen lisäksi näkemään, mitä kaikkea olet saanut aikaiseksi, jos sinulla on tunne, ettet ole ehtinyt riittävästi. Listaus on ainakin itselläni erittäin hyvä työväline ja pidän todella niistä, koska silloin näkee joka päivä kuinka paljon on saanut aikaiseksi ja se taas ruokkii yrittäjäidentiteettiä.

Ruoki omaa yrittäjäidenteettiäsi onnistumisilla, pienetkin onnistumiset kasvattavat itseluottamustasi tekemiseesi. Tsemppiä!

Jätä kommenttisi