Mentorin päiväkirja – Paras palkinto on juhlia muiden onnistumista

Tänä keväänä on taas iso joukko eri alojen yrittäjiä saanut oman toimintansa kehittämiseen liittyviä tutkintoja päätökseen: mitä moninaisempia aloja ja ideoita tehdä jotakin uutta tai kehittää nykyisiä palveluja ja tuotteita.

Itsellä on ollut ilo nauttia rinnalla kulkijana, mentorina monen kehitystyöstä vuoden ajan. Sokerina pohjalla tänä keväänä olen saanut olla monissa tutkinnon arvioinnissa työelämäarvioijan roolissa. On aina hienoa nähdä se muutos, mikä matkan varrella on tapahtunut. Välillä opinnoissa ja yrityksen kehittämisessä on ollut epätoivon hetkiä. Pitkittynyt koronaepidemia ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne kaikkine heijastusvaikutuksiin on vaikuttanut suoraan monen yrityksen toimintaan. Ne eivät voi olla vaikuttamatta taloudellisten seikkojen lisäksi tunnetasolla. Pelonpeikko heijastuu luovuuteen ja tulevaisuuden uskoon.

Silti monet ovat saaneet aivan mahtavia tuloksia aikaiseksi. Nyt en puhu rahasta vaan niistä uusista ideoista, asioiden puristamisesta palveluiksi ja tuotteiksi ja kaikista niistä oivalluksista mikä merkitys on  myynnillä ja markkinoinnilla, miten rakentaa yrityksen brändiä ja mikä vaikutus tällä kaikella on myös yrityksen tulokseen. Moni on myös oivaltanut, että itsestään huolehtiminen myös levon ja kunnon kannalta parantaa omaa suorituskykyä. Me pidämme itsestään selvänä, että urheiluja tarvitsee lepoa, hyvää ravintoa ja palauttavaa liikuntaa. Niin tarvitsee myös yrittäjä, varsinkin yksinyrittäjä yrityksensä ainoana työntekijänä.

Oman työn duunaamista ja systematisointia voi kehittää

Yksi tärkeä oivallus on monille ollut oman tekemisen ja suunnittelun systematisointi. Puhtaalta pöydältä on vaikea aloittaa, mutta jos käytössä on hyvä työkalu, valmis  kysymyspatteristo ja pohja sujuu homma helpommin. Esimerkiksi projektisuunnitelmapohjan käyttö uusien asioiden suunnittelussa toimii monella hyvänä runkona.

Tulevaisuutta ei voi varmuudella ennustaa, mutta sitä voi kuitenkin ennakoida. Opiskelu on tulevaisuuden ennakointia parhaimmillaan.  Jos me suhtaudumme uteliaisuudella siihen, mitä maailmassa tapahtuu ja seuraamme uteliaana omaa alaamme, olemme paremmin varustautuneita. Opiskelu on kuin vakuutuksen ottamista tulevaisuutta varten. Osaamista on kuitenkin uudistettava. Maailma muuttuu ja työn vaatimukset muuttuvat. Työelämässä ja yrittäjäelämässä menestyminen vaatii myös sen miettimistä millä me erottaudumme muista.

Osaamisella on elämässä muutenkin merkitystä. On hienoa tehdä työtä, jossa pääsee näyttämään omaa osaamistaan ja onnistumaan. Yrityksen taloudellisen tilanteen turvaaminen on tärkeää, mutta oppimalla uutta ja kehittämällä itseään hankkii itselleen myös aineetonta pääomaa. Sillä on merkitystä omalle työmarkkina-arvolle ja yrityksen menestymiselle. Ajantasaisesta ammattitaidosta maksetaan paremmin.

Tunne osaamisen hallinnasta lisää työhyvinvointia. Hallinnan tunne lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Voi ottaa rennommin, kun on varmempi siitä mitä tekee. Silloin meidän aivommekin ovat valmiimpia myös kehittämään sitä omaa työtämme ja olemaan luovia.

Osaamisella on ”parasta ennen päivämäärä”

Kuulee paljon huolestuneita kommentteja osaamisen rapautumisesta, siitä ettei osaamista päivitetä nykyisiin tarpeisiin. Tällä hetkellä moni yritys kärsii työntekijäpulasta, vaikka meillä toisaalta on myös työttömyyttä. Yksi syy tähän kohtaanto-ongelmaan on juuri gäppi osaamisessa. Jos sinun yritykselläsi on työtekijöitä, on sinun huolehdittava myös heidän mahdollisuudestaan kehittyä. Sillä varmistat oman yrityksesi menestysmahdollisuuksia. Joku yrittäjä saattaa ajatella, ettei omia työtekijöitä kannata kouluttaa siinä pelossa, että he siirtyvät kilpailijalla. Työntekijät kuitenkin arvostavat kehittymismahdollisuuksia. Tämä on yksi tapa sitoa heidät paremmin yritykseen.

Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu jo kauan. Se herättää meissä itse kussakin monenlaisia tunteita. Joku kokee sen haasteena, toinen saattaa kuulla sanassa negatiivisiakin kaikuja: onko tässä edessä elinkautinen. Tavallaan on, mutta positiivisessa mielessä. Se on myös hieno mahdollisuus. Koskaan ei tarvitse olla valmis.

Tee oma osaamisesi ja vahvuutesi itsellesi näkyväksi

Oppiminen ei ole kaikille helppoa, mutta oppimista voi oppia. Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeää. Tämän kevään arviointikeskusteluissa moni yrittäjä- ja tuotekehittäjätutkinnon suorittaja osasi hienosti tuoda esiin mitä kaikkea he olivat oivaltaneet osaavansa. Joku saattoi olla aidosti hämmästynyt tajutessaan millä tavalla pystyy hyödyntämään myös omia luontaisia taipumuksiaan.

Kun tunnistaa omat vahvuutensa ja oman tapansa omaksua uutta tietoa, sujuu oppiminenkin luontevammin.  Joku oppii lukemalla, toinen kuuntelemalla luentoja ja jotkut parhaiten yhdessä käytännön esimerkkien kautta tai käsillä tekemällä.  Yhteisöllinen oppiminen on sitä parasta. Oman työni parasta antia onkin, että opin joka kerta tavatessani omia asukkaitani tai mentoritaviani jotakin uutta. Juuri siksi ryhmätyö on rautaa. Jos ei tiedä, mitä ei tiedä, on siitä vaikea ottaa selvää.

Vahvalla osaamiselle helpompi tehdä myös uusia valintoja

Suomi on mahtava maa. Täällä kaikilla on oikeus oppia. Elämän aikana on mahdollisuus tehdä myös uusia valintoja. Pitäkää silmät ja korvat avoinna. Samaa työtä voi tehdä monella eri tavalla ja olemalla rohkea sitä voi myös itse uudistaa. Epäonnistumisia ei kannata etukäteen pelätä.  Päin vastoin, jokaisessa työssä tarvitaan luovuutta ja luovuus edellyttää kokeiluja. Hyppääminen uuteen saattaa etukäteen pelottaa. Onnistuessaan se tuntuu vielä paremmalta. Epäonnistumista voi miettiä kokeiluna, joka johtaa uudelle polulle ja saattaa johtaa jopa aivan eri alalle.

Maailmassa on vain yksi tyyppi, jonka kanssa joudut varmuudella viettämään loppuelämäsi, sinä itse. Kun katsot itseäsi tänään peilistä, niin hymyile tälle oman elämäsi parhaalle tyypille. Pidä tästä tyypistä huolta ja pidä huolta myös uudenoppimisesta ja uusiutumisesta.

Liitänpä tähän loppuun vielä tutkintonsa suorittaneita yrittäjiä varten 3.6.2022 kirjoittamani valmistujaisrunon.

Nyt on kevät.

Linnun poikaset lentoon pyristelevät.

Niin myös opiskelijat valmistuneet juuri,

huh, helpotus on suuri.

Ilo kuplii myös opiskelijoissa,

pro-porukkaa vaikka paistaisi voissa.

Ilman ponnistelua et mitään muuta

vaikka tavoittelisit kuuta.

Välillä on kuitenkin hyvä olla rento,

jotta onnistuu yrityksesi lento.

Siispä toivotan rentoa kesää ja onnea teille

juuri nyt valmistuneille.

Merja Carlander

***************************************************************************************

Merja Carlander kertoo Mentorin päiväkirjassa kuukausittain mietteitään ja havaintojaan mentoroinnista.  

Merjan missio on tukea työyhteisöjä, esimiehiä ja yrittäjiä kohti parempaa työelämää ja saavuttamaan tavoitteensa. Hän toimii yritysmentori, johdon ja työyhteisöjen coachina ja työnohjaajana.

Ihminen on kokonaisuus. Huolehtimalla omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan, osaamisen kehittämisestä ja yhteisöllisyydestä saa aikaan myös parempaa tulosta. Vastapaino työlle on se elämän neljäs tukijalka.

www.merjacarlander.fi  www.facebook.com/merjacarlander2./ 

www.linkedin.com/in/merja-carlander-3ab839ab

#yrittäjyys #visio #missio #tulevaisuus #kehittäminen #uudenoppiminen #luovuus #työnohjaus #itsensäjohtaminen #tavoitteet #vuorovaikutus #kommunikointi #skenaario #mentorointi #kuunteleminen #ajanhallinta #ennakointi #ajankäyttö #priorisointi

Jätä kommenttisi