Mentorin päiväkirja – Keskity, kuuntele, kysy, kannusta

”Ups, taas meni ohi, mitäköhän toinen sanoikaan?”. Keskustelu kiinnostavasta aiheesta käynnissä. Tämä on juuri se juttu, josta sinulla on paljon tietoa tai ainakin mielipiteitä. Keskityt muotoilemaan mielessäsi, miten tuot seuraavat painavat argumenttisi esiin. Et millään malttaisi odottaa vuoroasi. Nyt et kuitenkaan kuullut kunnolla, mitä joku muu kommentoi. Emmit voitko sittenkään heittää omaa kommenttiasi keskusteluun.

Keskustelijoiden rooli on hyvä huomioida

Kuulostaako tutulta? Minulle itselleni ainakin kuulostaa. Teen muistiinpanoja muiden puheista ja mietin samalla millaisia ideoita ne tuovat omaan näkökulmaani. Innostun toisen ajatuksista ja haluan tuoda oman ideani kehiin. On kuitenkin tilanteita, jolloin keskittyvä kuunteleminen on erityisen tärkeää. Erilaisissa yhteyksissä on erilaisia rooleja. Kun suunnitellaan ystävien kanssa yhteistä reissua, voi vapaammin heitellä esiin omia ideoita. Palaverin puheenjohtajana pyrin huolehtimaan, että kaikilla on tilaisuus esittää omat kommenttinsa ennen yhteenvetoa ja auttaa osallistujia argumentoimaan omat ajatuksensa. Kehityskeskustelu esihenkilön ja työntekijän välillä ei ole esihenkilön yksinpuhelua. Asiakkaitteni kanssa kuuntelu ja keskittyminen korostuvat vielä entisestään. Asiakas on kehittämässä omaa toimintaansa omien tavoitteidensa mukaisesti. Minun tehtäväni on auttaa häntä asioiden pohdinnassa ja hänen tavoitteidensa saavuttamisessa. Kaikissa näissä rooleissa kannustaminen on tärkeää.

Keskittymistä ja kuuntelemista voi oppia

Muistiinpanojen tekemisestä on apua. Peilaa nimenomaan kuulemaasi siihen, mitä itse haluaisit tuoda esiin. Mitäpä jos odottaisit rauhassa vuoroasi. Hetken hiljaisuuttakaan ei kannata pelätä. Hiljaisuuden aikana voi syntyä jotakin aivan uutta. Olemme erilaisia persoonallisuudeltamme. Jotkut esittävät ajatuksiaan spontaanimmin. Toiset haluavat ensin analysoida ajatuksensa ennen niiden kertomista. Myös kulttuuritausta tai kasvatus saattavat vaikuttaa tähän. Jos kuulut tähän harkitsevaan joukkoon, anna valosi loistaa äläkä ”laita kynttilää vakan alle”.

Entä kun ollaan erimieltä

Entä kun olet täysin eri kannalla ehdotuksista ja asioista, joita toinen esittää. Pysähdy silloinkin ensin kuuntelemaan mitä toinen oikeasti sanoi. Mieti miksi hän on sitä mieltä. Kannusta toista tuomaan oma näkökulma selvimmin esiin.

  • Kerro lisää?
  • Kuvaile tuota juttua vähän tarkemmin.
  • Palataanko vielä siihen mitä aikaisemmin sanoit.
  • Ymmärsinkö oikein, kun kuvasit xyz-ilmiötä näin…?

Jos tämän jälkeen olet edelleen aivan eri kannalla asioista, pyri tuomaan ne neutraalisti esiin. Älä tyrmää toista vaan kerro omat argumenttisi.

  • Mielenkiintoista kuulla sinun näkemyksesi/ideasi. Itse olen ajatellut tästä asiasta näin….
  • Miltä sinusta minun ajatuksesi kuulostavat?
  • Haluatko, että kerron tarkemmin, miksi ajattelen näin?

Ovatko kyseessä arvot vai arvovalta?

Osaatko olla neutraali kuuntelija? Riitelevätkö asiat vai ihmiset? Pohdi mistä syntyvät negatiiviset tunteet toisen ehdotuksia kohtaan? Projisoitko jotakin aikaisempaa tilannetta tai henkilöä, joka mollasi aina sinun mielipiteesi? Vältä henkilökohtaisuuksiin menemistä. Erilaiset näkemykset voivat johtua myös erilaisesta arvomaailmasta. Muutos voi olla pelottavaa. Mitä sinä tai toinen koette mahdollisesti menettävänne, jos asiat muuttuvat. Voisitko kuitenkin arvostaa ja yrittää ymmärtää toista, vaikka et olekaan hänen kanssaan samaa mieltä?

Maltti on valttia

Pyri säilyttämään oma malttisi. Aivotoiminta lukkiutuu, jos annamme suuttumukselle vallan. Hengähdä hetken, mutta älä huokaile. Kerro oma näkemyksesi asiasta ja tee myös ehdotus, miten sinun mielestäsi pitäisi edetä. Kuuntele tämän jälkeen toisen/muitten kommentit keskeyttämättä ja esitä vasta sen jälkeen omat jatkokommenttisi.

Jospa jatkokysymyksinä päästäisiin yhdessä pohtimaan ehdotusten vaikutuksia:

  • Kerro vielä tarkemmin mitä siitä seuraa siitä, jos toimimme esittämälläsi tavalla?
  • Mitä sinun mielestäsi seuraa, jos toimimme minun esittämälläni tavalla?
  • Vai löytäisimmekö yhdessä ihan uuden vaihtoehdon, joka tyydyttäisi molempia osapuolia?

Mikä olikaan keskustelun tavoite?

Mihin keskustelulla alun perin pyritään? Onko sillä jokin tavoite, asia, joka halutaan saada aikaiseksi. Tavoitteen mieleen palauttaminen yhdessä on tärkeää. Tavoitteet saattavat olla eri osapuolilla erilaiset. Niistäkin on kaikkien osapuolten hyvä olla selvillä, eikä vain olettaa toisen tietävän mitä itse haluaa.

Toivottavasti kukaan osapuolista ei poistu paikalta ”ovet paukkuen”. Erimielinenkin keskustelu pitäisi pyrkiä päättämään asioiden toteamiseen yhdessä. Jos tällä kertaa ei päästy lopputulokseen, on hyvä sopia kuitenkin koska keskustelua jatketaan. Ehkä seuraavaan tapaamiseen mennessä tilanne on rauhoittunut ja asioissa päästään eteenpäin.

Muista hengittää! Happi tekee hyvää aivoille ja pitää ajatukset kirkkaampina. Se antaa myös sekä sinulle että keskustelukumppanillesi niitä muutamien sekuntien tärkeitä hetkiä harkita, mitä seuraavaksi sanoo. Hyvä etukäteisvalmistelu auttaa myös sinua tuomaan omia näkemyksiäsi ja niiden perusteluja esiin.

Avartavia keskusteluja toivottaen

Merja Carlander

kuva: Bad Ragaz, Sveitsi, Merja Carlander

#yrittäjyys #visio #missio #tulevaisuus #kehittäminen #uudenoppiminen #luovuus #työnohjaus #itsensäjohtaminen #tavoitteet #vuorovaikutus #kommunikointi #skenaario #mentorointi #kuunteleminen

Merja Carlander kertoo Mentorin päiväkirjassa kuukausittain mietteitään ja havaintojaan mentoroinnista.  

Merjan missio on tukea työyhteisöjä, esimiehiä ja yrittäjiä kohti parempaa työelämää ja saavuttamaan tavoitteensa. Hän toimii yritysmentori, johdon ja työyhteisöjen coachina ja työnohjaajana.

Ihminen on kokonaisuus. Huolehtimalla omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan, osaamisen kehittämisestä ja yhteisöllisyydestä saa aikaan myös parempaa tulosta. Vastapaino työlle on se elämän neljäs tukijalka.

  www.merjacarlander.fi  www.facebook.com/merjacarlander2./ www.linkedin.com/in/merja-carlander-3ab839ab

Jätä kommenttisi