Kumpi voittaa Ay-liike vai hallitus?

Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista pienissä yrityksissä ja tehdä muitakin työllisyyttä edistyviä toimia. Samaan aikaan Ay-liike tekee vastatoimia. Pelkääkö Ay-liike menettävänsä jotain? Työllisyysastetta on saatava edelleen ylöspäin hyvinvointipalveluiden säilyttämiseksi. Pienet yritykset eivät uskalla palkata. Moni tekee enemmin yksin pitkää päivää tai ei yksinkertaisesti myy enempää kapasiteettiaan vaikka olisi kysyntää ja mahdollista jopa työllistää joku.

Toimimaton rekrytointi on pienelle yritykselle todella haasteellinen tilanne. Varsinkin sen ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, toisen, kolmannen, koska silloin jokaisen palkka on maksettava omalla työnteolla jos työntekijä ei tuota yritykseen sitä mitä on suunniteltu kulut ja palkka. Pienessä yrityksessä ei yleensä ole tarjota mitään muita töitä henkilölle, joka ei sovellukaan palkattuun tehtävään. Isossa yrityksessä on aina mahdollisuus etsiä muita työnteon mahdollisuuksia. Pienen yrityksen tilauskanta, sovitut asiakastyöt, eivät välttämättä ulotu kovin pitkälle ajanjaksolle kerralla jolloin ei pystytä aina tietämään tilanteita puolen vuoden päähän. Pienen yrityksen elämä on usein epävakaampaa kuin ison.

Muissa maissa kuten Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa irtisanominen on helpompaa. Näissä maissa on jo nähty, että mitä alhaisempi riski on palkkaukseen, niin sitä uskaliaampia yritykset ovat palkkaamaan. Luin joku aika takaperin artikkelin, missä oli myös tuotu esille että tutkitusti myös tuottavuus paranee. Vaikuttaa siis ilmeisesti työntekemiseen ja sen tekemisen motivaatioon. Vuonna 2004 Saksassa muutettiin irtisanomislainsäädäntöä niin, että se ei koske alle 10 hengen yrityksiä ollenkaan. Monissa maissa on siis irtisanominen helpompaa pienille yrityksille. Miksei meilläkin voisi olla henkilömäärän raja samalla tavalla kuin monessa muussa maassa on. Tätä kautta saisimme ainakin osaa pienistä yrityksistä kasvamaan, kun palkkauksen riski helpottuisi.

Mitä Ay-liike pelkää? Sitäkö että työttömäksi joutuneet työllistyisivät? Eikö olisi Ay-liikkeellekin etu, että työttömäksi jääneet työllistyisivät? Mietin myös, kun monesti ihan nuoria tai ”liian” korkean iän omaavia ei työllistetä niin helposti. Auttaisiko tämä erilaisten ikäryhmien työllistämisessä. Auttaisiko tämä esimerkiksi sellaisten ikäryhmien työllistämisessä, joita joudutaan kouluttamaan kokonaan uudelleen? En tiedä vastausta, mutta siihen uskon, että moni pieni yritys uskaltaisi huomattavasti paremmin työllistää.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso juttu yrittäjälle. Se on myös aina riski taloudellisesti. Tässä tilanteessa yrityksellä ei ole liutaa ihmisiä, joiden tuloksista voi kattaa uuden työntekijän kulut alkuun. Yrittäjä joutuu itse tekemään enemmän, jotta saa kulut alkuvaiheessa katettua. Pieni yritys ei myöskään aina pysty palkkaamaan kuluriskin takia parasta osaajaa, vaan joutuu tyytymään toiseksi, kolmanneksi tai kymmenenneksi parhaaseen tekijään. Riskiä ”ostaa” paras ihminen ei uskalleta ottaa. Tämä myös helpottaisi näissä tilanteissa uskallusta riskin ottamiseen.

Ay-liikettähän ajaa työssä olevien asioita, ei niinkään työelämästä putoavien tai nuorten jotka ovat tulossa työelämään. Nyt myös osan ihmisistä on vaikea työllistyä. Tähän voi olla syynä moni asia kuten henkilökohtainen terveystilanne, ei niin ajan tasalla oleva ammattitaito tai riittämätön työkokemus jne. Nyt siis tarvitaan toimia nimenomaan näiden ihmisten työllistämisen edistämiseen ja työllistämiskynnyksen madaltamiseen. Tarvitaan yrityksille riskinottokykyä siihen, että palkkaavat myös sellaisia henkilöitä joiden palkkaamisessa näkevät riskin ja kuluerän joutuessaan lisäkouluttamaan henkilöä.

Toki tarvitaan paljon muitakin toimia kuten koulutuksen lisäämistä, työvoimapalveluiden apua, talouden siirtymistä kasvuun. Tämä maa ei pysty pitämään hyvinvointipalveluita yllä ilman että saamme muutosta aikaiseksi. Mitä kaikkea se tarkoittaa, se jää nähtäväksi.

Jätä kommenttisi